NOTICE - We are currently experiencing issues with our My Monmouthshire system. Our customer services teams are experiencing issues with our systems, we are looking to resolve this asap. If your enquiry is urgent please call the Contact Centre on 01633 644644. Thanks.   Rydym yn cael problemau gyda’n system Fy Sir Fynwy (My Monmouthshrie). Mae ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid yn cael problemau gyda’u systemau ac rydym yn ceisio datrys hyn cyn gynted ag sydd yn bosib. Os yw eich ymholiad yn un brys, yna ffoniwch y Ganolfan Alw ar 01633 644644.
Cynllunio

Cynllunio

Gweler y Ceisiadau Cynllunio

Rhestr Wythnosol

A oes angen Caniatâd Cynllunio arnaf?

Gwneud cais am gynllunio

View all Cynllunio

Ailgylchu a Gwastraff

Ailgylchu a Gwastraff

Gwirio dyddiadau fy nghasgliadau

Yr Ailgylchu Bagiau Coch a Phorffor

Dod o hyd i ganolfan ailgylchu

Gwastraff Gardd

View all Ailgylchu a Gwastraff

Y Gymuned

Y Gymuned

Hybiau a Llyfrgelloedd Cymunedol

Parcio

Swyddi a Chyflogaeth

Addysg

View all Y Gymuned

Budd-daliadau a’r Dreth Gyngor

Budd-daliadau a’r Dreth Gyngor

Talu’ch Treth Gyngor

Ardrethi Busnes

Esbonio Bandio’r Dreth Gyngor

Help gyda’ch Treth Gyngor a Thaliadau Rhent

View all Budd-daliadau a’r Dreth Gyngor

Priffyrdd

Priffyrdd

Parcio

Gwaith Ffordd

Glanhau Strydoedd, Glanhau a Chynnal a Chadw

Trafnidiaeth Gyhoeddus/Bysiau

View all Priffyrdd

Addysg

Addysg

Gwneud cais am le mewn ysgol

Prydau Ysgol

Dyddiadau Tymhorau Ysgol

Cludiant i’r Ysgol

View all Addysg

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – Llai na 10 diwrnod ar ôl i wneud cais

A466 rhwng Cas-gwent a Thyndyrn i ailagor

Galw ar landlordiaid a pherchnogion eiddo i gefnogi teuluoedd dan y rhaglen ailsefydlu