Cynllunio

Cynllunio

Gweler y Ceisiadau Cynllunio

Rhestr Wythnosol

A oes angen Caniatâd Cynllunio arnaf?

Gwneud cais am gynllunio

View all Cynllunio

Ailgylchu a Gwastraff

Ailgylchu a Gwastraff

Gwirio dyddiadau fy nghasgliadau

Yr Ailgylchu Bagiau Coch a Phorffor

Dod o hyd i ganolfan ailgylchu

Gwastraff Gardd

View all Ailgylchu a Gwastraff

Y Gymuned

Y Gymuned

Hybiau a Llyfrgelloedd Cymunedol

Parcio

Swyddi a Chyflogaeth

Addysg

View all Y Gymuned

Budd-daliadau a’r Dreth Gyngor

Budd-daliadau a’r Dreth Gyngor

Talu’ch Treth Gyngor

Ardrethi Busnes

Esbonio Bandio’r Dreth Gyngor

Help gyda’ch Treth Gyngor a Thaliadau Rhent

View all Budd-daliadau a’r Dreth Gyngor

Priffyrdd

Priffyrdd

Parcio

Gwaith Ffordd

Glanhau Strydoedd, Glanhau a Chynnal a Chadw

Trafnidiaeth Gyhoeddus/Bysiau

View all Priffyrdd

Addysg

Addysg

Gwneud cais am le mewn ysgol

Prydau Ysgol

Dyddiadau Tymhorau Ysgol

Cludiant i’r Ysgol

View all Addysg

Cyngor i gynnal arolwg ar y diwydiant twristiaeth

Gwelliannau ar y gweill i ardal pwll Canolfan Hamdden Cas-gwent

Cabinet yn cymeradwyo gwaith adnewyddu sylweddol i theatr yn y Fenni