Alexa Skill Ailgylchu a Gwastraff Sir Fynwy

Mae casgliadau gwastraff gardd yn dechrau o ddydd Llun 6 Mawrth – gwiriwch eich diwrnod casglu

Mae’r system talu gwastraff gardd wedi ail-agor. Gallwch yn awr gofrestru ar-lein, dros y ffôn neu yn yr Hybiau Cymunedol. Rydym yn dal i gael rhai problemau ysbeidiol gyda’r system ac yn gweithio’n galed i’w datrys. Mae mwy o gyngor ar gael isod yn ein cwestiynau cyffredin am dalu.
Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleuster.


Calendr casglu sbwriel bob bythefnos 2023

Rhowch eich gwastraff ac ailgylchu cyn 7am.


Mae’n rhaid i chi archebu slot ymlaen llaw cyn ymweld â chanolfan ailgylchu.


Gellir casglu bagiau ailgylchu o’n Hybiau Cymunedol, mae’r amserau agor ar gael yma.
Rhestr o’r holl Safleoedd Bagiau Ailgylchu


Mwy…

Beth sy’n mynd i mewn pa fag | calendr casglu | Bagiau amldro ar gyfer ailgylchu | Sir Fynwy Ddi-blastig | Gwastraff clytiau a hylendid | Cronfa Gymunedol | Tipio Anghyfreithlon | Sbwriel a baw cŵn | Casgliadau ar Wyliau Banc | Banciau ailgylchu | Cynnal a Chadw Tiroedd | Gwneud adroddiad | Amgylchedd |