Mae’r cyfnod cofrestru ar gyfer casgliadau gwastraff gardd yn 2021 bellach wedi cau.


Mae’n rhaid i chi archebu slot ymlaen llaw cyn ymweld â chanolfan ailgylchu.


calendr casglu sbwriel bob pythefnos ar gyfer 2021


Mae canlyniadau’r arolwg cyhoeddus diweddar ar wastraff cartref ar gael yma.

Gofynnir i chi sicrhau y caiff eich gwastraff ei roi allan i’w gasglu cyn 7am gan y gall ein criwiau gyrraedd ar amser gwahanol i’r arfer.

Gellir casglu bagiau ailgylchu o’n Hybiau Cymunedol, mae’r amserau agor ar gael yma.
Bydd ein safleoedd bagiau eraill ar draws y Sir yn parhau i gael stoc o’r bagiau yn dibynnu ar eu hamgylchiadau eu hunain.
Rhestr o’r holl Safleoedd Bagiau Ailgylchu

Gwybodaeth bwysig ar gyfer casgliadau gwastraff
Peidiwch â rhoi hancesi papur, papur cegin, papur toiled na weips yn eich bagiau ailgylchu coch os gwelwch yn dda. Mae’n rhaid iddynt fynd yn eich bagiau du. Os oes gan unrhyw un yn eich aelwyd symptomau o Covid-19 dylid rhoi unrhyw wastraff personol mewn bag o fewn bag a’i roi o’r neilltu am 72 awr cyn cael ei roi allan yn eich bagiau du ar gyfer eu casglu.

Cwestiynau Cyffredin Ailgylchu a Gwastraff yn ystod Coronafeirws 


Mwy…

Beth sy’n mynd i mewn pa fag| calendr casglu | Treial bagiau ailgylchu amldro | Sir Fynwy Ddi-blastig | Gwastraff clytiau a hylendid | Tipio Anghyfreithlon | Sbwriel a baw ci | Casgliadau Gŵyl y Banc | Banciau ailgylchu | Cynnal a Chadw Tiroedd | Adrodd amdano | Yr Amgylchedd |