Diweddariad ailgylchu a gwastraff 02/4/2020

The garden waste collection service will temporarily cease after Friday 3rd April – more infomation

Nid oes unrhyw newidiadau i gasgliadau gwastraff ar hyn o bryd, byddent yn cael eu cynnal yn ôl yr arfer.
Gofynnwn i bawb ddal i ddefnyddio eu casgliadau gwastraff drws i ddrws yn ôl yr arfer. Ailgylchwch bopeth a fedrwch a defnyddio eich dau fag du ar gyfer unrhyw wastraff na fedrir ei ailgylchu. Ni fyddwn yn cymryd unrhyw fagiau du ychwanegol mewn casgliadau drws i ddrws, gan nad oes gennym y capasiti i wneud hynny ar y rowndiau casglu.

Please ensure that your waste is out for collection before 7am as our crews may arrive at a different time to normal.

List of all Recycling Bag Outlets

Bydd Pob Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi ar gau tan hysbysiad pellach – Mwy o wybodaeth

Caiff cofrestriadau newydd ar gyfer y gwasanaeth gwastraff gardd eu hatal dros dro – Mwy o wybodaeth

Mae’r Hybiau Cymunedol ar gau.
Bydd ein safleoedd bagiau eraill ar draws y Sir yn parhau i fod â stoc o fagiau yn dibynnu ar eu hamgylchiadau eu hunain.

Mae Gwasanaeth Casglu Gwastraff Sir Fynwy a gaiff ei redeg gan Homemakers Recycling wedi dod i ben tan hysbysiad pellach.

Mae’r Siop Ailddefnyddio yn Llan-ffwyst ar gau tan hysbysiad pellach.

Gwybodaeth bwysig ar gyfer casgliadau gwastraff
Peidiwch rhoi hancesi papur, papur cegin, papur tŷ bach na weips yn eich bagiau ailgylchu coch. Mae’n rhaid iddynt fynd i’ch bagiau du. Os oes gan unrhyw un yn eich aelwyd symptomau Covid 19, dylid rhoi unrhyw wastraff personol mewn bag a rhoi hwnnw mewn bag arall a’u rhoi o’r neilltu am 72 awr cyn cael eu rhoi yn eich bagiau du ar gyfer eu casglu.

Cliciwch yma i gymryd ein harolwg byr

Mwy…

Beth sy’n mynd i mewn pa fag| calendr casglu|Treial bagiau ailgylchu amldro | Trwyddedau canolfannau ailgylchu | Sir Fynwy Ddi-blastig | Gwastraff clytiau a hylendid | Tipio Anghyfreithlon | Sbwriel a baw ci | Casgliadau Gŵyl y Banc | Banciau ailgylchu | Gwasanaethau Gwastraff a Stryd | Adrodd amdano | Yr Amgylchedd |