Mae Canolfannau Ailgylchu Llan-ffwyst a Five Lanes ar agor ar gyfer archebion.
Mae’n rhaid i chi archebu slot ymlaen llaw cyn cyrraedd y ganolfan ailgylchu – gwybodaeth bellach
Bydd Canolfannau Ailgylchu Llanfihangel Troddi a Brynbuga yn parhau ar gau ar hyn o bryd.


Gall preswylwyr nawr brynu trwyddedau ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff gardd tymhorolgwybodaeth bellach


Bydd y Siop Ailddefnyddio yn Llanfoist ar agor 10am – 3pm ar ddydd Mercher.


Nid oes newidiadau i’r gwasanaethau casglu ailgylchu coch a phorffor, gwastraff bwyd, ailgylchu gwydr a bagiau du – byddant yn parhau fel arfer.

Sicrhewch os gwelwch yn dda bod eich gwastraff wedi ei osod y tu allan ac yn barod i’w gasglu cyn 6am gan y bydd ein criwiau o bosib yn cyrraedd ar amser gwahanol.

Rhestr o’r holl Fannau Sy’n Cynnig Bagiau AilgylchuL

Mae’r Hybiau Cymunedol ar gau.
Bydd ein safleoedd bagiau eraill ar draws y Sir yn parhau i fod â stoc o fagiau yn dibynnu ar eu hamgylchiadau eu hunain.

Mae Gwasanaeth Casglu Gwastraff Sir Fynwy a gaiff ei redeg gan Homemakers Recycling wedi dod i ben tan hysbysiad pellach.Mae’r Siop Ailddefnyddio yn Llan-ffwyst ar gau tan hysbysiad pellach.

Gwybodaeth bwysig am y gwasanaethau casgluf
Peidiwch â rhoi hancesi papur, rholyn cegin, papur toiled neu glytiau yn eich bagiau ailgylchu. Rhaid eu gosod yn eich bagiau du. Os oes unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau Covid 19, dylech ddefnyddio 2 fag yn hytrach nag 1 er mwyn casglu’r sbwriel a’u gosod o’r neilltu am 72 awr cyn gosod y bagiau du allan i’w casglu.

Cwestiynau Cyffredin Ailgylchu a Gwastraff yn ystod y cyfnod Coronafeirws


Mwy…

Beth sy’n mynd i mewn pa fag| calendr casglu|Treial bagiau ailgylchu amldro | Trwyddedau canolfannau ailgylchu | Sir Fynwy Ddi-blastig | Gwastraff clytiau a hylendid | Tipio Anghyfreithlon | Sbwriel a baw ci | Casgliadau Gŵyl y Banc | Banciau ailgylchu | Cynnal a Chadw Tiroedd | Adrodd amdano | Yr Amgylchedd |