Alexa Skill Ailgylchu a Gwastraff Sir Fynwy

Bydd casgliadau gwastraff gardd yn dod i ben ar yr 2il o Ragfyr 2022.

Byddem yn ddiolchgar pe byddech yn llenwi’r arolwg byr isod os gwelwch yn dda.


Gwiriwch eich diwrnod casglu ar ein tudalen Gwybodaeth Leol

Nodwch os gwelwch yn dda na fydd y gwasanaethau casglu ailgylchu a gwastraff yn cael eu heffeithio gan benwythnos gŵyl y banc. Dylech osod eich bagiau a’ch biniau allan fel arfer.

Mae canlyniadau’r arolwg cyhoeddus diweddar ar wastraff cartref ar gael yma.

Gofynnir i chi sicrhau y caiff eich gwastraff ei roi allan i’w gasglu cyn 7am gan y gall ein criwiau gyrraedd ar amser gwahanol i’r arfer.

Mae’n rhaid i chi archebu slot ymlaen llaw cyn ymweld â chanolfan ailgylchu.

Gellir casglu bagiau ailgylchu o’n Hybiau Cymunedol, mae’r amserau agor ar gael yma.
Bydd ein safleoedd bagiau eraill ar draws y Sir yn parhau i gael stoc o’r bagiau yn dibynnu ar eu hamgylchiadau eu hunain.
Rhestr o’r holl Safleoedd Bagiau Ailgylchu

Cwestiynau Cyffredin Ailgylchu a Gwastraff yn ystod Coronafeirws 


Mwy…

Beth sy’n mynd i mewn pa fag| calendr casglu | Treial bagiau ailgylchu amldro | Sir Fynwy Ddi-blastig | Gwastraff clytiau a hylendid | Tipio Anghyfreithlon | Sbwriel a baw ci | Casgliadau Gŵyl y Banc | Banciau ailgylchu | Cynnal a Chadw Tiroedd | Adrodd amdano | Yr Amgylchedd |