Skip to Main Content

An MCC green garden waste bin, with the words - Green Waste Collection

Gallwch nawr gofrestru ar gyfer casgliadau gwastraff gardd 2024


Bydd bagiau gwastraff bwyd yn parhau’n rhad ac am ddim i breswylwyr Sir Fynwy – Darllenwch Fwy


Dosbarthu bagiau ailgylchu amldro

Bwriadwn ymestyn bagiau amldro ar draws Sir Fynwy i gyd yn 2024. Os ydych chi wedi cael bagiau amldro newydd, defnyddiwch nhw o’ch casgliad ailgylchu nesaf os gwelwch yn dda.
Mae mwy o wybodaeth ar fagiau amldro ar gael yma.


Calendr casglu sbwriel bob bythefnos 2024

Rhowch eich gwastraff ac ailgylchu cyn 7am.


Gellir casglu bagiau ailgylchu o’n Hybiau Cymunedol, mae’r amserau agor ar gael yma.
Rhestr o’r holl Safleoedd Bagiau Ailgylchu


Alexa Skill Ailgylchu a Gwastraff Sir Fynwy

Mwy…