Alexa Skill Ailgylchu a Gwastraff Sir Fynwy


Gwiriwch eich diwrnod casglu ar ein tudalen Gwybodaeth Leol

Nodwch os gwelwch yn dda na fydd y gwasanaethau casglu ailgylchu a gwastraff yn cael eu heffeithio gan benwythnos gŵyl y banc. Dylech osod eich bagiau a’ch biniau allan fel arfer.

Calendr casglu sbwriel bob pythefnos yn gynnar yn 2022

Mae canlyniadau’r arolwg cyhoeddus diweddar ar wastraff cartref ar gael yma.

Gofynnir i chi sicrhau y caiff eich gwastraff ei roi allan i’w gasglu cyn 7am gan y gall ein criwiau gyrraedd ar amser gwahanol i’r arfer.

Mae’n rhaid i chi archebu slot ymlaen llaw cyn ymweld â chanolfan ailgylchu.

Gellir casglu bagiau ailgylchu o’n Hybiau Cymunedol, mae’r amserau agor ar gael yma.
Bydd ein safleoedd bagiau eraill ar draws y Sir yn parhau i gael stoc o’r bagiau yn dibynnu ar eu hamgylchiadau eu hunain.
Rhestr o’r holl Safleoedd Bagiau Ailgylchu

Gwybodaeth bwysig ar gyfer casgliadau gwastraff
Peidiwch â rhoi hancesi papur, papur cegin, papur toiled na weips yn eich bagiau ailgylchu coch os gwelwch yn dda. Mae’n rhaid iddynt fynd yn eich bagiau du. Os oes gan unrhyw un yn eich aelwyd symptomau o Covid-19 dylid rhoi unrhyw wastraff personol mewn bag o fewn bag a’i roi o’r neilltu am 72 awr cyn cael ei roi allan yn eich bagiau du ar gyfer eu casglu.

Cwestiynau Cyffredin Ailgylchu a Gwastraff yn ystod Coronafeirws 


Mwy…

Beth sy’n mynd i mewn pa fag| calendr casglu | Treial bagiau ailgylchu amldro | Sir Fynwy Ddi-blastig | Gwastraff clytiau a hylendid | Tipio Anghyfreithlon | Sbwriel a baw ci | Casgliadau Gŵyl y Banc | Banciau ailgylchu | Cynnal a Chadw Tiroedd | Adrodd amdano | Yr Amgylchedd |