Mae Ailgylchu Cymunedol Homemakers yn casglu eitemau mawr fel dodrefn, gwelyau a nwyddau gwyn ar ran Cyngor Sir Fynwy.

Nod Homemakers yw ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint o’r eitemau hyn ag y bo modd.

I gasglu’r eitemau hyn, fe godir tâl o £15 am hyd at 3 eitem, gyda’r gost yn cynyddu am bob eitem ychwanegol. Ceir y prisiau hyn ar wefan Homemakers.

I drefnu casgliad, cysylltwch â Homemakers ar 01873 857618.

 

Rhowch fywyd newydd i’ch hen eitemau trwy eu gwerthu neu eu rhoi i rywun. Mae nifer o wefannau cyfnewid lle gallwch roi neu werthu eich eitemau dieisiau. Mae’r rhain yn cynnwys rhwydwaith Freecycle, Freegle, Gumtree, ac eBay. Neu rhowch eitemau i’ch siop elusen leol i gael eu defnyddio a hefyd gefnogi achos da.