Mae banciau tecstilau ar gael ledled Sir Fynwy.

 • Ceisiwch beidio gwneud taith arbennig.
 • Peidiwch gadael unrhyw ddeunyddiau ar lawr gan na chânt eu hailgylchu.

Gellir hysbysu eich Hybiau Cymunedol leol os yw’r banciau yn orlawn.

 • Caerwent – canolfan ailgylchu gwastraff cartref
 • Llan-ffwyst – canolfan ailgylchu gwastraff cartref
 • Felinfach – neuadd pentref Felinfach
 • Magwyr – Withy Close
 • Llanfihangel Troddi – canolfan ailgylchu gwastraff cartref
 • Pandy – Neuadd Pentref (Werngifford)

Canolfannau ailgylchu gwastraff aelwydydd (wedi’u staffio)

Gallwch wneud sawl peth gyda’ch hen ddillad cyn cael gwared arnyn nhw:

 • Beth am eu trwsio? Ewch i love your clothes i gael awgrymiadau neu eu hailddefnyddio.
 • Gallwch eu rhoi i elusennau a chwmnïau ailddefnyddio, neu ddefnyddio’r bagiau elusen sy’n dod drwy’r drws. Mae gan rai archfarchnadoedd fanciau dillad ac esgidiau hefyd.
 • Gwerthwch nhw ar ebaygumtree neu eu rhoi’n rhad ac am ddim ar  freecyclefreegle a gumtree.

Awgrym – bydd dillad yn para’n hirach os ydych yn eu golchi ar 30 gradd!