Mae banciau tecstilau ym mhob rhan o Sir Fynwy.

 • Ceisiwch beidio gwneud taith arbennig.
 • Peidiwch â gadael unrhyw ddeunyddiau ar lawr gan na fyddant yn cael eu ailgylchu.

Gallwch hysbysu eich Hyb Cymunedol lleol os yw banciau ailgylchu yn orlawn

 • Caerwent – canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi
 • Llan-ffwyst – canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi
 • Felinfach – Neuadd Pentref Felinfach
 • Magwyr – Withy Close
 • Llanfihangel Troddi – canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi
 • Pandy – Neuadd y Pentref (Werngifford)

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartrefi

Mae llawer o ffyrdd i roi oes newydd i’ch hen ddillad cyn cael gwared â nhw.

 • Beth am eu trwsio? Ewch i love your clothes i gael awgrymiadau neu eu hailddefnyddio drwy wneud rhywbeth newydd.
 • Cyfrannu i elusen a mudiadau ailddefnyddio neu drwy’r bagiau elusen a ddaw drwy’ch drws. Mae banciau dillad ac esgidiau mewn rhai archfarchnadoedd hefyd.
 • Gwerthu ar ebaygumtree neu eu rhoi am ddim ar freecyclefreegle a gumtree.

Cyngor da – Bydd dillad yn para am hirach os ydych yn eu golchi ar 30 gradd!