Skip to Main Content

Mae banciau tecstilau ym mhob rhan o Sir Fynwy.

  • Ceisiwch beidio gwneud taith arbennig.
  • Peidiwch â gadael unrhyw ddeunyddiau ar lawr gan na fyddant yn cael eu ailgylchu.

Gallwch hysbysu eich Hyb Cymunedol lleol os yw banciau ailgylchu yn orlawn

  • Caerwent – canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi
  • Llan-ffwyst – canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi
  • Llanfihangel Troddi – canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartrefi

Mae llawer o ffyrdd i roi oes newydd i’ch hen ddillad cyn cael gwared â nhw.

  • Beth am eu trwsio? Ewch i love your clothes i gael awgrymiadau neu eu hailddefnyddio drwy wneud rhywbeth newydd.
  • Cyfrannu i elusen a mudiadau ailddefnyddio neu drwy’r bagiau elusen a ddaw drwy’ch drws. Mae banciau dillad ac esgidiau mewn rhai archfarchnadoedd hefyd.
  • Gwerthu ar ebaygumtree neu eu rhoi am ddim ar freecyclefreegle a gumtree.

Cyngor da – Bydd dillad yn para am hirach os ydych yn eu golchi ar 30 gradd!