Mae bagiau ailgylchu Sir Fynwy ar gael o’r safleoedd dilynol. Mae’r wybodaeth hon yn ddibynnol ar amgylchiadau ac amserau agor y busnesau hyn a fu mor garedig â chynnig stocio ein bagiau.

Gwnawn ein gorau i sicrhau stoc ym mhob safle ond ni allwn warantu y bydd bagiau ar gael pan gyrhaeddwch. Gofynnir i chi fod yn ystyriol a dim ond mynd ag un rholyn o bob math o fag. Mae 26 bag ym mhob rholyn a gallai felly fod yn ddigon ar gyfer 6 mis o gasgliadau.

SafleTref
Mardy Stores (Simply Fresh)Y Fenni
Tesco ExpressBulwark, Cas-gwent
Devauden Green ShopDevauden
Swyddfa’r Post LlanddingadLlanddingad
LondisGilwern
Village StoreGofilon
Swyddfa’r Post GrysmwntGrysmwnt
Smile & Wave HairdressersGoetre
Neuadd Pentref Itton – cynteddItton
Browns ShopLlandogo
Llanishen Village StoreLlanisien
Skirrid Mountain GarageLlanfihangel Crucornau
Co-opMagwyr
Co-opTrefynwy
Swyddfa’r Post a Siop King’s Fee Trefynwy
McColl’sTrefynwy
Portskewett PharmacyPorthysgewin
Portskewett SparPorthysgewin
N S James ButchersRhaglan
Eglwys YnysgynwraiddYnysgynwraidd
Ride and StrideLlanarfan