Pryd mae fy niwrnod casglu?

Ewch i MyMonmouthshire i ganfod pryd y caiff eich gwastraff a'ch ailgylchu ei symud

Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan erbyn 7am os gwelwch yn dda.


calendr casglu sbwriel bob pythefnos ar gyfer 2021

Gallwch wirio eich dyddiau casglu gwastraff nesaf drwy edrych ar y dudalen Gwybodaeth Leol.

Mae canolfannau gwastraff aelwydydd ac ailgylchu ar agor fel arfer ond gallant fod yn brysu yn ystod ac yn dilyn penwythnosau Gŵyl Banc. Mae’r canolfannau Ailgylchu ar gau ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.