Pryd mae fy niwrnod casglu?

Ewch i MyMonmouthshire i ganfod pryd y caiff eich gwastraff a'ch ailgylchu ei symud

Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan erbyn 6am os gwelwch yn dda.

Ni fydd unrhyw gasgliadau gwastraff ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc 25 Mai, bydd yr holl gasgliadau gwastraff yn digwydd ddiwrnod yn hwyrach na’r arfer yr wythnos hon – Gwiriwch eich diwrnod casglu

calendr casglu sbwriel bob pythefnos ar gyfer 2020

Gallwch wirio eich dyddiau casglu gwastraff nesaf drwy edrych ar y dudalen Gwybodaeth Leol.

Mae canolfannau gwastraff aelwydydd ac ailgylchu ar agor fel arfer ond gallant fod yn brysu yn ystod ac yn dilyn penwythnosau Gŵyl Banc. Mae’r canolfannau Ailgylchu ar gau ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.