Skip to Main Content

Manylion ein prif swyddfa yw:

Ffôn: 01633 644644

Ffacs: 01633 644666

Cyfeiriad post:

Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Oriau agor swyddfa

Dydd Llun 9am i 5pm
Dydd Mawrth 9am i 5pm
Dydd Mercher 9am i 5pm
Dydd Iau 9am i 5pm
Dydd Gwener 9am i 4.30pm

Cyswllt Argyfwng:

Argyfwng tu allan i oriau gwaith YN UNIG

Mewn argyfwng, plîs ffoniwch ein rhif allan o oriau gwaith 0300 123 1055 yn nosweithiau, ar benwythnosau neu ar wyliau banc. 

Mae’r swyddfeydd ar gau rhwng 5pm i 9pm dydd Llun – Gwener ac 4.30pm dydd Gwener nes 9am dydd Llun. 

Mae’r llinell yma ar gyfer argyfwng yn unig – Meddyliwch cyn ffonio!

Angen help?
Cysylltwch â ni ar:
Facebook
Twitter
drwy ap Fy Sir Fynwy

Gallwch hefyd anfon neges atom trwy ein Sgyrsfot, Monty, ar Messenger a thrwy’r wefan hon.

Gallwch hefyd siarad â ni trwy ymweld â’n hybiau cymunedol yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga. Gellir gweld oriau agor ar gyfer y rhain yma.

Os ydych yn cysylltu â ni gyda’r nos, ar benwythnos neu ar wyliau banc, gallem gymryd mwy o amser i ymateb. Os credwch fod y sefyllfa yn argyfwng, ffoniwch ein rhif ffôn argyfwng allan o oriau 0300 123 1055

Mae mapiau ar gyfer cyfarwyddiadau i’n swyddfa ar ‘sut i ddod o hyd i ni’

Y Wasg yn Unig.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau gan y wasg, cysylltwch â’n Tîm Cyfathrebu ar communications@monmouthshire.gov.uk.

(Sylwer, mae’r e-bost hwn ar gyfer ymholiadau gan y Wasg YN UNIG!)