Oriau agor swyddfa

Dydd Llun 9am i 5pm
Dydd Mawrth 9am i 5pm
Dydd Mercher 9am i 5pm
Dydd Iau 9am i 5pm
Dydd Gwener 9am i 4.30pm

Angen help?

Cysylltwch â ni ar:

Facebook

Twitter

drwy ap Fy Sir Fynwy

Manylion ein prif swyddfa yw:

Ffôn: 01633 644644

Ffacs: 01633 644666

Cyfeiriad post:

Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt Argyfwng:

Gallwch hefyd anfon neges atom trwy ein Sgyrsfot, Monty, ar Messenger a thrwy’r wefan hon.

Gallwch hefyd siarad â ni trwy ymweld â’n hybiau cymunedol yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga. Gellir gweld oriau agor ar gyfer y rhain yma.

Os ydych yn cysylltu â ni gyda’r nos, ar benwythnos neu ar wyliau banc, gallem gymryd mwy o amser i ymateb. Os credwch fod y sefyllfa yn argyfwng, ffoniwch ein rhif ffôn argyfwng allan o oriau 0300 123 1055

Mae mapiau ar gyfer cyfarwyddiadau i’n swyddfa ar ‘sut i ddod o hyd i ni’