Skip to Main Content

I gael gwybod a oes angen caniatâd cynllunio arnoch, dylech ddarllen canllawiau Llywodraeth Cymru.

Os hoffech gael dogfen swyddogol oddi wrth yr Awdurdod Cynllunio Lleol i ddatgan a oes angen caniatâd cynllunio ai peidio, gallwch wneud cais am Dystysgrif Defnydd neu Ddatblygiad Arfaethedig/Presennol Cyfreithlon.

Peidiwch ag anghofio i weld a oes angen caniatâd rheoli adeiladu arnoch ai peidio. Gallwch gysylltu â nhw yma.