Ar hyn o bryd mae angen cyflwyno ceisiadau drwy’r porth cynllunio neu eu hanfon i planning@monmouthshire.gov.uk

Fydd manylion am sut i gyrchu gwasanaethau cynllunio ar gael yma

Nodwch yr effeithir ar y prosesu ceisiadau ar hyn o bryd

Cysylltiadau ar gyfer Cynllunio

Gweld Ceisiadau
Rhestri Wythnosol
Gwneud cais am Gynllunio

Ymholiad cyn ymgeisio
Ffurflenni
Penderfyniad Cyflym

Gwybodaeth am berfformiad ac ymddygiad

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio 2020-21

Cod Ymddygiad a Adolygwyd Ionawr 2016

Amserlen Cadw Cofnodion

Cysylltwch â ni

Os yw’ch ymholiad yn ymwneud â chais cynllunio penodol, cysylltwch â’r swyddog achos yn uniongyrchol. Gellir dod o hyd i rifau cyswllt ar gyfer y swyddogion achos yma. Gan y gall swyddogion fod ar y safle, ein hoff ddull o gysylltu yw e-bost a bydd y swyddog achos yn cysylltu â chi o fewn 48 awr.

Am ymholiadau ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio arnoch, nid ymholiadau penodol i achosion na fyddant yn cael eu hateb, mae Swyddog Cynllunio ar Ddyletswydd ar gael dros y ffôn ar 01633 644831 Dydd Llun – Dydd Gwener, 9am – 5pm (4.30pm ar ddydd Gwener).

Ar gyfer pob ymholiad arall ffoniwch 01633 644880 neu E-bost: planning@monmouthshire.gov.uk