Skip to Main Content

Ar hyn o bryd mae angen cyflwyno ceisiadau drwy’r porth cynllunio neu eu hanfon i planning@monmouthshire.gov.uk

Fydd manylion am sut i gyrchu gwasanaethau cynllunio ar gael yma.

Mae sut y byddwn yn defnyddio’ch data i’w weld yn ein hysbysiad preifatrwydd

Ffurflenni
Gweld Ceisiadau
Penderfyniad Cyflym
Rhestri Wythnosol
Gwneud cais am Gynllunio
Ymholiad cyn ymgeisio
Cytundebau Perfformiad Cynllunio

Gwybodaeth am berfformiad ac ymddygiad

Cysylltwch â ni

Os yw’ch ymholiad yn ymwneud â chais cynllunio penodol, cysylltwch â’r swyddog achos yn uniongyrchol. Gellir dod o hyd i rifau cyswllt ar gyfer y swyddogion achos yma. Gan y gall swyddogion fod ar y safle, ein hoff ddull o gysylltu yw e-bost a bydd y swyddog achos yn cysylltu â chi o fewn 48 awr.

Am ymholiadau ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio arnoch, nid ymholiadau penodol i achosion na fyddant yn cael eu hateb, mae Swyddog Cynllunio ar Ddyletswydd ar gael dros y ffôn ar 01633 644831 Dydd Llun – Dydd Gwener, 9am – 5pm (4.30pm ar ddydd Gwener).

Ar gyfer pob ymholiad arall ffoniwch 01633 644880 neu E-bost: planning@monmouthshire.gov.uk