Hysbysiad Cynghori Archaeoleg mewn Cynllunio Drafft

Gweld Ceisiadau
Rhestri Wythnosol
Gwneud cais am Gynllunio

Ymholiad cyn ymgeisio
Ffurflenni
Penderfyniad Cyflym

Gwybodaeth am berfformiad ac ymddygiad

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio 2019-20

Cod Ymddygiad a Adolygwyd Ionawr 2016

Amserlen Cadw Cofnodion

Cysylltwch â ni

Os yw’ch ymholiad yn ymwneud â chais cynllunio penodol, cysylltwch â’r swyddog achos yn uniongyrchol. Gellir dod o hyd i rifau cyswllt ar gyfer y swyddogion achos yma.

Am ymholiadau ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio arnoch, mae Swyddog Cynllunio ar Ddyletswydd ar gael dros y ffôn ar 01633 644831 Dydd Llun – Dydd Gwener, 9am – 5pm (4.30pm ar ddydd Gwener).

Ar gyfer pob ymholiad arall ffoniwch 01633 644880 neu E-bost: planning@monmouthshire.gov.uk