Strategaeth a Ffefrir y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDLIA) a’r Ail Alwad ar gyfer Safleoedd Ymgeisiol

Mynychu Digwyddiad Ymgysylltu

Hysbysiad Cynghori Archaeoleg mewn Cynllunio Drafft

Gweld Ceisiadau
Rhestri Wythnosol
Gwneud cais am Gynllunio

Ymholiad cyn ymgeisio
Ffurflenni
Penderfyniad Cyflym

Gwybodaeth am berfformiad ac ymddygiad

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio 2019-20

Cod Ymddygiad a Adolygwyd Ionawr 2016

Amserlen Cadw Cofnodion

Cysylltwch â ni

Os yw’ch ymholiad yn ymwneud â chais cynllunio penodol, cysylltwch â’r swyddog achos yn uniongyrchol. Gellir dod o hyd i rifau cyswllt ar gyfer y swyddogion achos yma.

Am ymholiadau ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio arnoch, mae Swyddog Cynllunio ar Ddyletswydd ar gael dros y ffôn ar 01633 644831 Dydd Llun – Dydd Gwener, 9am – 5pm (4.30pm ar ddydd Gwener).

Ar gyfer pob ymholiad arall ffoniwch 01633 644880 neu E-bost: planning@monmouthshire.gov.uk