Rydym bellach yn cynnig gwasanaeth Llwybr Carlam ar gyfer ceisiadau gan ddeiliaid tai a Thystysgrifau Datblygiad Cyfreithlon (TDC) (presennol ac arfaethedig). Bydd y gwasanaeth Llwybr Carlam yn cyflymu’r broses o weinyddu a phrosesu eich cais gan ddeiliad tŷ neu TDC am dâl bach ychwanegol. Byddwn yn cyflymu’r gwaith o benderfynu ar geisiadau gan ddeiliaid tai o fewn 28 diwrnod a phenderfynir ar TDCau o fewn 10 niwrnod gwaith, ar ôl cyflwyno ceisiadau dilys. Os na fyddwn yn gallu cyflawni’r targed hwn, sy’n annhebygol o ddigwydd, byddwn yn ad-dalu elfen llwybr carlam y ffi.

Cofiwch fod o hyd angen i chi gyflwyno cais cynllunio. Mae hwn yn wasanaeth ychwanegol. Gellir gwneud cais yma.