Chwilio a Gwneud Sylw ar Geisiadau Cynllunio
Argymhellwn eich bod yn cofrestru’ch manylion personol fel eich bod yn gallu derbyn diweddariadau rheolaidd am gynnydd y ceisiadau. Mae opsiwn uwch ar gael hefyd lle gallwch osod meini prawf gwahanol er mwyn i chi dderbyn gwybodaeth ychwanegol.

Gwneud sylw ar gais
Bydd unrhyw sylwadau, gan gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad, ar-lein ond caiff eu hadolygu a’u gwirio am unrhyw ddata personol arall. Caiff unrhyw sylwadau a ystyrir yn ddifrifol, yn hiliol, yn enllibus neu fel arall eu dileu.

Gweld Ceisiadau Cynllunio i wneud sylw. Os oes gennych unrhyw broblem, cysylltwch â 01633 644880.

Efallai y byddwch yn profi rhywfaint o aflonyddwch i’r gwasanaeth ceisiadau ar-lein ar 15fed a 16eg Ionawr 2022 oherwydd cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra

Cyngor Sir Fynwy yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny.

Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Fynwy’n defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.