Mae’r cyfleuster i chwilio, gweld a rhoi sylwadau ar Geisiadau Cynllunio yn cael ei uwchraddio rhwng 17/5 a 21/5 felly bydd rhywfaint o ymyrraeth i’r gwasanaeth. Gallwch wneud sylwadau ar gais trwy e-bost i Planning@monmouthshire.gov.uk yn ystod y cyfnod hwn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Chwiliwch a Rhowch Sylw ar Geisiadau Cynllunio

Rydym yn argymell eich bod yn cofrestru eich manylion personol fel y gallwch dderbyn diweddariadau rheolaidd ar gynnydd y ceisiadau. Mae yna hefyd opsiwn uwch lle gallwch osod meini prawf gwahanol i chi gael gwybodaeth ychwanegol.

Rhoi Sylw ar Gais

Bydd unrhyw sylwadau a gyflwynir, gan gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad, yn ymddangos ar-lein ond byddant yn cael eu hadolygu a’u gwirio ar gyfer data personol eraill. Bydd sylwadau amhriodol sy’n cael eu hystyried yn sarhaus, yn hiliol, yn enllibus neu’n dramgwyddus yn cael eu dileu yn eu cyfanrwydd.

Edrychwch ar y Ceisiadau Cynllunio i wneud sylw. Os ydych yn dod ar draws unrhyw broblemau, ffoniwch 01633 644880.

Cyngor Sir Fynwy yw’r rheolydd data ar gyfer y wybodaeth bersonol y byddwch yn ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni fydd yn cael ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu eich data gyda thrydydd parti oni bai ein bod yn gorfod gwneud hynny neu’n cael caniatâd i wneud hynny yn ôl y gyfraith.

Mae’r gyfraith diogelu data yn disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Fynwy yn defnyddio eich data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.