Tocynnau a chonsesiynau parcio gweithwyr iechyd, gofal a gwirfoddol

Nodwch wrth i’r cyfyngiadau cloi gael eu llacio, bydd y cynllun yn cael ei dynnu’n ôl erbyn 21 Mehefin 2021.

Yr awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am bennu eu polisi parcio’u hunain. Cynghorir defnyddwyr tocynnau presennol neu ddarpar ddefnyddwyr i holi’r awdurdod lleol perthnasol i weld a oes unrhyw drefniadau amgen yn cael eu rhoi ar waith.

Roedd y cynllun hwn yn rhoi’r hawl i’r rhai sydd ar ddyletswydd fel aelod o staff y GIG, gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol neu wirfoddolwr GIG gael mynediad i barcio am ddim, mewn meysydd parcio oddi ar y stryd sy’n eiddo i’r awdurdod lleol, ac ar y stryd yn ystod cyfnod ymateb brys COVID-19.

Dogfennau

Diweddarwyd crynodeb darpariaeth parcio ceir ar 15fed Medi 2020

28/7/20 Gwerthusiad Cydraddoldeb a Chenedlaethau’r Dyfodol – parcio ceir