Mae’r cynllun bathodyn glas yn rhoi trefniant cenedlaethol o gonsesiynau traffig ar gyfer pobl gydag anawsterau cerdded difrifol sy’n teithio un ai fel gyrwyr neu deithwyr. Mae’r cynllun yn galluogi deiliaid bathodynnau i barcio’n agos at ble maent yn dymuno mynd, ond dim ond ar gyfer parcio ar y stryd y mae’r consesiynau cenedlaethol.

Ni chodir tâl am fathodynnau glas yng Nghymru.

Mae ein holl feysydd parcio yn cynnig baeau parcio i’r anabl. Maent yn galluogi deiliaid bathodyn glas i barcio mor agos at lle maent yn mynd ag sy’n bosibl a gall deiliaid bathodyn glas barcio yn rhad ac am ddim yn unrhyw fae sydd wedi’i farcio o fewn y meysydd parcio yma.

Gellir rhoi hysbysiad tâl cosb os na ddangosir bathodyn dilys.

Mae uchafswm cosb o £1000 am ddefnyddio bathodynnau’n anghyfreithlon