Skip to Main Content

Mae meysydd parcio yn nhrefi y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Goetre, Gilwern, Trefynwy a Brynbuga.

Medrir gweld ein map Meysydd Parcio rhyngweithiol islaw

Lleolir meysydd parcio yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Goetre, Gilwern, Trefynwy a Brynbuga.

Mwy o Wybodaeth

Meysydd Parcio’r Fenni  

 • Iard y Bracty  – Arhosiad Byr Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 84 Anabl 7) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael 
 • Gorsaf Fysiau  – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 152 Anabl 7 CT 1 Hydro 1) 
 • LôByefield  – Talu ac Arddangos yn ofynnol ar ddydd Mawrth yn unig (Llefydd parcio 293 Anabl 4) 
 • Stryd y Castell – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 210 Anabl 16) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael 
 • Fairfield – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 472 Anabl 10) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael. 
 • Lle Tiverton –  Arhosiad Byr Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 45 Anabl 20) 
 • Teras y Drindod– Arhosiad Byr Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 32 Anabl 2 CT 4) 
 • Stryd Tudor – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 21 Anabl 1)  

Meysydd Parcio Cil-y-coed  

 • Ffordd Jiwbilî – Am ddim (Llefydd parcio 49 Anabl 8) 
 • Ffordd Woodstock – Am ddim (Llefydd parcio 110 Anabl 4 CT 4) 

Meysydd Parcio Cas-gwent  

 • Castle DellArhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 93 Anabl 4 CT 4) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael.
 • Neuadd Ymarfer   Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 76 Anabl 7)
 • Stryd Nelson  – Arhosiad Byr Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 87 Anabl 5) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael.
 • Heol yr Orsaf  – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 43 Anabl 0)
 • Stryd Gymreig  – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 207 Anabl 18 CT 1)
 • Maes parcio’r Orsaf – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 55 Anabl 0)  

Meysydd Parcio Trefynwy  

 • Chippenham – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos   (Llefydd parcio 33 Anabl 2)
 • Tŷ Cernyw  – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos   (Llefydd parcio 34 Anabl 12)
 • Stryd Glyn Dŵr – Arhosiad Byr Talu ac Arddangos (Llefydd parcio 121 Anabl 9 CT 4) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael 
 • Stryd Mynwy – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos (Llefydd parcio 39 Anabl 2)
 • Marchnad y Gwartheg – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos (Llefydd parcio 175 Anabl 13) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael.
 • Stryd Cinderhill – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos (Llefydd parcio 41 Anabl 0)
 • Heol Hen Dixton – Am ddim (Llefydd parcio 30 Anabl 2)
 • Heol Rockfield – Am ddim (Llefydd parcio – 106  Llefydd parcio i’r Anabl  – 3)
 • Clwb Rhwyfo  – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos (Llefydd parcio – 20)
 • Maes Chwarae  – Hawl parcio am y tymor yn unig (Llefydd parcio – 8 Anabl – 1) 

Meysydd Parcio Brynbuga 

 • Stryd Maryport y Gogledd  – Am ddim (Llefydd parcio 142 Anabl 9 Lle Rhiant a Baban 2) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael.
 • Stryd Maryport y De  – Am ddim (Llefydd parcio 80 CT 6)
 • Sgwâr Twyn  – Am ddim (Llefydd parcio 14 Anabl 1) 

Meysydd Parcio Gilwern  

 • Prif eol heol Heol – Am ddim (Llefydd parcio 23 Anabl 1) 

Meysydd Parcio Goytre  

 • Pentref Goytre  – Am ddim (Llefydd parcio 20 Anabl 2) 

Meysydd Parcio Magwyr  

 • Sgwâr Magwyr  – Am ddim (Llefydd parcio 31 Anabl 3)
 • Teras y Sycamorwydden  – Am ddim (Llefydd parcio 27 Anabl 5)
 • Clôs Withy  – Am ddim (Llefydd parcio 24 Anabl 2) 

Meysydd Parcio Rogiet  

 • Caeau chwarae – Arhosiad Hir (Llefydd parcio oddeutu 70 )
 • Cyffordd Twnnel Hafren – Arhosiad Hir (Llefydd parcio 134, CT 10)
 • Parc GwledigArhosiad Hir 

Meysydd Parcio Rhaglan  

 • Heol Cas-gwent– Arhosiad Hir (Llefydd parcio 50 Anabl 4)