Skip to Main Content

Mae meysydd parcio yn nhrefi y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Goetre, Gilwern, Trefynwy a Brynbuga.

Medrir gweld ein map Meysydd Parcio rhyngweithiol islaw

http://maps.monmouthshire.gov.uk/custom/carparks.html

Lleolir meysydd parcio yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Goetre, Gilwern, Trefynwy a Brynbuga.

Mae defnyddwyr ein meysydd parcio yn gwneud hynny ar eu risg eu hunain.   Nid yw’r Cyngor yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod i eiddo wrth i chi barcio yn ein meysydd parcio.

Wrth ddefnyddio ein meysydd parcio, mae’n ofynnol i yrwyr ddilyn ein rheoliadau:

 • Rhaid i yrwyr dalu am barcio gan ddefnyddio’r peiriant neu’r app Paybyphone
 • Rhaid i yrwyr arddangos eu tocyn yn glir yn y cerbyd os caiff ei brynu drwy’r Peiriant.
 • Rhaid i yrwyr barcio o fewn Cilfach wedi’i Marcio
 • Mae Cilfachau Cerbydau Trydan dim ond i gael eu defnyddio gan gerbydau trydan sy’n gwefru.
 • Dim ond deiliaid bathodynnau glas sydd â hawl i barcio mewn Cilfach Pobl Anabl – rhaid i fathodyn dilys gael ei arddangos yn glir wrth barcio mewn Cilfach Pobl Anabl neu Gilfach Cyffredinol – Nid yw hyn yn ddilys mewn mannau gwefru cerbydau trydan.

Bydd Hysbysiad Tâl Cosb yn cael ei gyflwyno os canfyddir bod y cerbyd yn groes i’r canlynol:

 1. Heb barcio o fewn Cilfach wedi’i Marcio.
 2. Parcio mewn Cilfach Neilltuedig/Cilfach Pobl Anabl.
 3. Wedi methu ag arddangos Bathodyn Glas Dilys.
 4. Parcio mewn Cilfach Cerbydau Trydan ond nid yn gwefru.
 5. Parcio cerbyd sy’n fwy na 3.5 tunnell heb awdurdodiad.
 6. Masnachu/Byw mewn Maes Parcio heb awdurdodiad.
 7. Arddangos tocyn sydd wedi dod i ben.
 8. Methiant i dalu ac arddangos.
 9. Defnyddio Trwydded Maes Parcio Arhosiad Hir yn ein Meysydd Parcio Arhosiad Byr.
 10. Defnyddio Trwydded Breswyl mewn lleoliad gwahanol, heb awdurdodiad.

Meysydd Parcio’r Fenni  

 • Iard y Bracty  – Arhosiad Byr Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 84 Anabl 7) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael 
 • Gorsaf Fysiau  – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 152 Anabl 7 CT 1 Hydro 1) 
 • LôByefield  – Talu ac Arddangos yn ofynnol ar ddydd Mawrth yn unig (Llefydd parcio 293 Anabl 4) 
 • Stryd y Castell – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 210 Anabl 16) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael 
 • Fairfield – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 472 Anabl 10) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael. 
 • Lle Tiverton –  Arhosiad Byr Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 45 Anabl 20) 
 • Teras y Drindod– Arhosiad Byr Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 32 Anabl 2 CT 4) 
 • Stryd Tudor – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 21 Anabl 1)  

Meysydd Parcio Cil-y-coed  

 • Ffordd Jiwbilî – Am ddim (Llefydd parcio 49 Anabl 8) 
 • Ffordd Woodstock – Am ddim (Llefydd parcio 110 Anabl 4 CT 4) 

Meysydd Parcio Cas-gwent  

 • Castle Dell –Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 93 Anabl 4 CT 4) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael.
 • Neuadd Ymarfer –  Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 76 Anabl 7)
 • Stryd Nelson  – Arhosiad Byr Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 87 Anabl 5) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael.
 • Heol yr Orsaf  – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 43 Anabl 0)
 • Stryd Gymreig  – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 207 Anabl 18 CT 1)
 • Maes parcio’r Orsaf – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos  (Llefydd parcio 55 Anabl 0)  

Meysydd Parcio Trefynwy  

 • Chippenham – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos   (Llefydd parcio 33 Anabl 2)
 • Tŷ Cernyw  – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos   (Llefydd parcio 34 Anabl 12)
 • Stryd Glyn Dŵr – Arhosiad Byr Talu ac Arddangos (Llefydd parcio 121 Anabl 9 CT 4) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael 
 • Stryd Mynwy – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos (Llefydd parcio 39 Anabl 2)
 • Marchnad y Gwartheg – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos (Llefydd parcio 175 Anabl 13) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael.
 • Stryd Cinderhill – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos (Llefydd parcio 41 Anabl 0)
 • Heol Hen Dixton – Am ddim (Llefydd parcio 30 Anabl 2)
 • Heol Rockfield – Am ddim (Llefydd parcio – 106  Llefydd parcio i’r Anabl  – 3)
 • Clwb Rhwyfo  – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos (Llefydd parcio – 20)
 • Maes Chwarae  – Hawl parcio am y tymor yn unig (Llefydd parcio – 8 Anabl – 1) 
 • Stryd Wyebridge – Arhosiad Hir Talu ac Arddangos (Llefydd parcio 32 Anabl 1)

Meysydd Parcio Brynbuga 

 • Stryd Maryport y Gogledd  – Am ddim (Llefydd parcio 142 Anabl 9 Lle Rhiant a Baban 2) Cyfleusterau Parcio Beiciau Modur ar Gael.
 • Stryd Maryport y De  – Am ddim (Llefydd parcio 80 CT 6)
 • Sgwâr Twyn  – Am ddim (Llefydd parcio 14 Anabl 1) 

Meysydd Parcio Gilwern  

 • Prif eol heol Heol – Am ddim (Llefydd parcio 23 Anabl 1) 

Meysydd Parcio Goytre  

 • Pentref Goytre  – Am ddim (Llefydd parcio 20 Anabl 2) 

Meysydd Parcio Magwyr  

 • Sgwâr Magwyr  – Am ddim (Llefydd parcio 31 Anabl 3)
 • Teras y Sycamorwydden  – Am ddim (Llefydd parcio 27 Anabl 5)
 • Clôs Withy  – Am ddim (Llefydd parcio 24 Anabl 2) 

Meysydd Parcio Rogiet  

 • Caeau chwarae – Arhosiad Hir (Llefydd parcio oddeutu 70 )
 • Cyffordd Twnnel Hafren – Arhosiad Hir (Llefydd parcio 134, CT 10)
 • Parc Gwledig – Arhosiad Hir 

Meysydd Parcio Rhaglan  

 • Heol Cas-gwent – Arhosiad Hir (Llefydd parcio 50 Anabl 4)