Diweddariad Trafniadaeth – COVID-19

Gofynnir i chi nodi fod pob Gwasanaeth Bws sy’n gweithredu yn Sir Fynwy yn rhedeg gwasanaeth gostyngedig. Caiff teithwyr eu hatgoffa i ddim ond teithio os yw’n hanfodol gwneud hynny. Caniateir teithio am ddim ar gyfer holl weithwyr GIG, y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw dangos eich bathodyn adnabod i’r gyrrwr.

I gael yr holl wybodaeth a diweddariadau am amserlenni ewch i: https://www.traveline.cymru/coronavirus/

Caniateir teithio am ddim i holl weithwyr GIG. Phil Anslow Coaches, gweithredwr yn Sir Fynwy, oedd y gweithredwr cyntaf yng Nghymru i gynnig teithio am ddim i staff GIG