Skip to Main Content

Trafnidiaeth o’r Cartref i’r Ysgol

Bydd ceisiadau trafnidiaeth ysgol Ôl 16 neu Gludiant Consesiynol ar gyfer Medi 2024 yn agor o’r 1 Mai 2024. Os byddwch yn ymgeisio cyn y dyddiad yma, yn anffodus, ni fydd eich cais yn cael i’w ystyried – mae hyn i sicrhau tegwch. Nodwch, wrth ymgeisio ar gyfer trafnidiaeth ysgol Ôl 16 neu Gludiant Consesiynol, bydd angen wneud cyfraniad rhiant ar gyfer y gwasanaeth os byddwch yn llwyddo i gael sedd.   

Am unrhyw ymholiad arall am gludiant ysgol e-bostiwch contact@monmouthshire.gov.uk

Diogelu Data a Chyfrinachedd

Rydym yn cydymffurfio gyda’r holl ddeddfwriaeth yn ymwneud â diogelu gwybodaeth bersonol, yn cynnwys Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) y Dewyrnas Unedig. Bydd gwybodaeth bersonol a roddwch i Gyngor Sir Fynwy yn parhau’n hollol gyfrinachol a dim ond pan fo’n hollol angenrheidiol y caiff ei rhannu gyda sefydliadau dibynadwy. I gael mwy o wybodaeth am breifatrwydd ewch i: Hysbysiad Preifatrwydd – Monmouthshire

Telerau ac Amodau Cludiant Ysgol