Trafnidiaeth am ddim o’r Cartref i’r Ysgol

Mae ceisiadau trafnidiaeth ysgol Ôl 16 neu Gludiant Consesiynol yn cael i’w asesu ar hyn o bryd, gyda chadarnhad erbyn dydd Llun 18 Medi ar y hwyraf.

Nid ydy seddi Consesiynol yn sicr o gael eu cadarnhau o ddechrau’r flwyddyn academaidd; fodd bynnag, bydd pob dysgwr yn cael ei hysbysu os oes sedd ar gael o fewn 10 diwrnod gwaith i ddechrau’r flwyddyn academaidd.

Am unrhyw ymholiad arall am gludiant ysgol e-bostiwch contact@monmouthshire.gov.uk

Telerau ac Amodau Cludiant Ysgol