Skip to Main Content

Llinell gymorth Cynnig Gofal Plant Cymru

Llinell gymorth Cynnig Gofal Plant Cymru – 03000 628 628


Gwneud cais am Gynnig Gofal Plant Cymru:

https://llyw.cymru/cael-30-awr-o-ofal-plant-ar-gyfer-plant-3-4-oed


(Gallwch wneud cais hyd at 90 diwrnod cyn dechrau eich tymor cymwys).

________________________________________________________________________________________________________________

Os oes gennych gwestiynau am ffurflen gais y Cynnig Gofal Plant, gwneud newidiadau i geisiadau neu ganfod pa mor hir y bydd eich cais yn ei gymryd anfonwch e-bost at

mon.childcareoffer@newport.gov.uk neu ffon 03000 628 628.

________________________________________________________________________________________________________________

Manylion Cyswllt Cynnig Gofal Plant:

Bydd angen i chi anfon e-bost at mon.childcareoffer@newport.gov.uk neu ffon 0300 628 628 os oes gennych unrhyw ymholiadau am gais neu newid amgylchiadau.

(Mae tîm gofal plant Cyngor Dinas Casnewydd yn gweinyddu’r cyllid ar ran Sir Fynwy. Nid oes gan dîm Sir Fynwy fynediad i gofnodion ac ni allant roi cyngor ar unrhyw beth yn y meysydd hyn. Dim ond drwy eu cyfeiriad e-bost y gallwch gysylltu â Chasnewydd ar hyn o bryd).

Ymholiadau cyffredinol am y Cynnig Gofal Plant (a ydw i yn gymwys, pryd fedraf i wneud cais, pa ddarpariaeth sy’n derbyn y cynnig):

Ebost: childcare@monmouthshire.gov.uk

Rhif Ffon: 03000 628 628

Tudalen Facebook: www.facebook.com/moncfis

________________________________________________________________________________________________________________

Manylion llawn y Cynnig Gofal Plant yn cynnwys meini prawf cymhwyster, eithriadau, canllawiau a chyfarwyddiadau ar sut i wneud cais

________________________________________________________________________________________________________________

Ar gyfer Darparwyr Gofal Plant:

I gofrestru ar gyfer y cynnig gofal plant yn Sir Fynwy ar gyfer plant syn gymwys ewch i

https://provider.childcareoffer.service.gov.wales/

A dilyn yr holl gyfarwyddiadau

Lawrlwythwch ein llyfryn Cymorth Ariannol i ganfod os ydych yn gymwys am unrhyw fath arall o gymorth: