NEWYDDION – Cymorth ar gael os ydych yn ei chael yn anodd talu eich treth gyngor

Ydych chi wedi derbyn nodyn atgoffa treth gyngor neu ŵys am ôl-ddyled treth gyngor ond yn cael anhawster talu? Mae Llywodraeth Cymru yn bryderus nad yw pawb yn gwybod am y gwahanol ostyngiadau ac eithriadau sydd ar gael i ostwng atebolrwydd treth gyngor mewn rhai amgylchiadau. Yn ogystal gall aelwydydd incwm isel fod â hawl i gymorth Treth Gyngor. Maent wedi cynhyrchu taflen i annog pobl sy’n talu’r dreth gyngor i gael mwy o wybodaeth.

Mae mwy o wybodaeth ar y wefan yma am yr help sydd ar gael ond os ydych angen mwy o wybodaeth manylion cyswllt y Cyngor yw:

Ar gyfer gostyngiadau ac eithriadau treth gyngor 

E-bost: counciltax@monmouthshire.gov.uk       Ffôn:01633 644630

Ar gyfer cymorth gyda phrawf modd ar gyfer y dreth gyngor                    

E-bost: benefits@monmouthshire.gov.uk           Ffôn:0800 028 2569

Yma mae’r holl wybodaeth y byddwch ei hangen am eich Treth Gyngor, Budd-daliadau ac Ardrethi Busnes. Mae’r ddolen i mynediad dinasyddion, ein hardal hunan-wasanaeth hefyd yma. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi i’r ardal hunan-wasanaeth gallwch wirio costau, cymorth, gostyngiadau a thaliadau a wnaed, yn ogystal â diweddaru gwybodaeth gyswllt, newid i filiau di-bapur (E-filio) neu drefnu debyd uniongyrchol. Er mwyn defnyddio’r cyfleuster hwn mae’n rhaid i chi gael eich bil diweddaraf neu hysbysiad gennym gan y byddwch angen yr “Allwedd Ar-lein” neu “Gyfeirnod Cyfrif” a nodir i gael mynediad. Gallwch hefyd gael yr wybodaeth hon drwy ein ffonio ar 01633 644630 neu drwy anfon ymholiad e-bost at counciltax@monmouthshire.gov.uk

tax (1)

Cliciwch yma i weld eich Cyfrif Treth Gyngor

Yma gallwch fewngofnodi yn defnyddio eich manylion personol, cyfeirnod cyfrif ac allwedd ar-lein. Yn yr ardal hunan-wasanaeth, gallwch weld manylion eich cyfrif a gwybodaeth am fudd-daliadau. Mae hefyd amrywiaeth o bethau eraill y gallwch eu gwneud fel diweddaru eich gwybodaeth cyswllt, newid i filio di-bapur (E-filio), trefnu debyd uniongyrchol, gwneud cais am ddisgownt person sengl a hysbysu’r cyngor am newid amgylchiadau a all effeithio ar eich atebolrwydd Treth Gyngor, er enghraifft newid cyfeiriad neu berson arall yn symud i’ch cartref.