Nid yw ein porthol ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni ddiweddaru i fersiwn newydd.

Cysylltwch â:

Ffôn: – 01633 644630

E-bost: – counciltax@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth / cymorth.

Swyddogion safonau masnach yn cyhoeddi rhybudd am sgam treth gyngor

Treth Gyngor, Ardrethi Busnes a Budd-daliadau

FEDRECH CHI FOD YN TALU LLAI O DRETH GYNGOR?

Ydych chi wedi cael hysbysiad atgoffa treth gyngor neu wŷs am ôl-ddyled treth gyngor ond yn cael anhawster talu? Mae Llywodraeth Cymru yn bryderus nad yw pawb yn gwybod am y gwahanol ddisgowntiau ac eithriadau sydd ar gael i ostwng atebolrwydd treth gyngor mewn rhai amgylchiadau. Yn ychwanegol, gall aelwydydd incwm isel fod â hawl i gymorth Treth Gyngor. Maent wedi paratoi taflen i annog talwyr treth gyngor i ganfod mwy.

Mae mwy o wybodaeth ar yr help ar gael ar y wefan hon ond os hoffech fwy o wybodaeth, manylion cyswllt y Cyngor yw:

Ar gyfer gostyngiadau ac eithriadau Treth Gyngor

E-bost: counciltax@monmouthshire.gov.uk       Ffôn: 01633 644630

Ar gyfer cymorth prawf modd gyda’r Dreth Gyngor

E-bost: benefits@monmouthshire.gov.uk           Ffôn: 0800 028 2569

Mae’r holl wybodaeth rydych ei hangen ar eich Treth Gyngor, Budd-daliadau ac Ardrethi Busnes ar gael yma. Mae’r ddolen i fynediad defnyddwyr, ein hardal hunan-wasanaeth hefyd yma. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi i’r ardal hunan-wasanaeth, gallwch wirio ar gostau, cymorth, gostyngiadau a thaliadau a wnaed yn ogystal â diweddaru gwybodaeth gyswllt, newid i filio di-bapur (E-filio) neu drefnu debyd uniongyrchol. Er mwyn defnyddio’r cyfleuster yma, mae’n rhaid i chi fod â’ch bil neu hysbysiad diweddaraf i chi ei gael gennym gan y byddwch angen yr “Allwedd Ar-lein” neu “Gyfeirnod Cyfrif” i gael mynediad. Gallwch hefyd gael yr wybodaeth hon drwy ein ffonio ar  01633 644630 neu anfon ymholiad e-bost at counciltax@monmouthshire.gov.uk

tax (1)

Cliciwch yma i weld eich Cyfrif Treth Gyngor

Yma gallwch fewngofnodi yn defnyddio eich manylion personol, cyfeirnod cyfrif ac allwedd ar-lein. Yn yr ardal hunan-wasanaeth yma, gallwch hefyd weld manylion eich cyfrif a gwybodaeth am fudd-daliadau. Mae hefyd ystod o eitemau eraill y gallwch eu gwneud tebyg i ddiweddaru eich gwybodaeth cyswllt, newid i filio dibapur (E-filio), trefnu debyd uniongyrchol, gwneud cais am ddisgownt person sengl a hysbysu’r cyngor am newid mewn amgylchiadau a all effeithio ar eich atebolrwydd Treth Gyngor, er enghraifft newid cyfeiriad neu berson ychwanegol yn symud i’ch cartref.