FEDRECH CHI FOD YN TALU LLAI O DRETH GYNGOR?

Ydych chi wedi derbyn hysbysiad atgoffa treth gyngor neu wŷs am ôl-ddyledion treth gyngor ond yn cael trafferthion i dalu? Mae Llywodraeth Cymru yn bryderus nad yw pawb yn gwybod am y gwahanol ostyngiadau ac eithriadau sydd ar gael i ostwng atebolrwydd treth gyngor mewn rhai amgylchiadau. Yn ychwanegol gall aelwydydd ar incwm isel fod â hawl i gymorth Treth Gyngor. Maent wedi paratoi taflen i annog rhai sy’n dalu’r dreth gyngor i gael mwy o wybodaeth.

Mae mwy o wybodaeth ar y wefan am yr help sydd ar gael ond os ydych angen mwy o fanylion, manylion cyswllt y Cyngor yw:

Ar gyfer gostyngiad ac eithrio Treth Gyngor                          E-bost: counciltax@monmouthshire.gov.uk       Ffôn: 01633 644630

Ar gyfer cymorth prawf modd ar y Dreth Gyngor                 E-bost:  benefits@monmouthshire.gov.uk           Ffôn: 0800 028 2569

Yma fe welwch yr holl wybodaeth y byddwch ei hangen am eich Treth Gyngor, Budd-daliadau a Threthi Busnes. Mae’r ddolen i fynediad dinasyddion, ein ardal hunanwasanaeth hefyd yma. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi i’r ardal hunanwasanaeth gallwch wirio ffioedd, cymorth, disgowntiau a thaliadau a wnaed yn ogystal â diweddaru gwybodaeth cyswllt, newid i filio di-bapur(E-filio) neu drefnu debyd uniongyrchol. I ddefnyddio’r cyfleuster yma mae’n rhaid i chi fod â’r bil neu hysbysiad diweddaraf i chi ei gael gennym, gan fod angen yr “Allwedd Ar-lein” neu “Gyfeirnod Cyfrif” ar gyfer mynediad.Gallwch hefyd gael yr wybodaeth yma drwy ein ffonio ar 01633 644630 neu anfon ymholiad e-bost atom i counciltax@monmouthshire.gov.uk.

tax (1)

Cliciwch yma i weld eich Cyfrif Treth Gyngor

Yma mae’r holl wybodaeth rydych ei hangen parthed eich Treth Gyngor a Budd-daliadau. Yn ddolen i’r mynediad dinasyddion, mae ein hardal hunanwasanaeth hefyd yma. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi i’r ardal hunanwasanaeth gallwch wirio costau, cymorth, disgownt a thaliadau a wnaed yn ogystal â diweddaru gwybodaeth gyswllt a newid i filio di-bapur. Er mwyn defnyddio’r cyfleuster yma, mae’n rhaid i chi fod â’r bil neu hysbysiad diweddaraf a gawsoch gennym gan fod angen yr “Allwedd Ar-lein ” a nodir arno er mwyn cael mynediad. Gallwch hefyd gael yr wybodaeth yma drwy ein ffonio neu anfon ymholiad e-bost atom.

mon_list title=”Gwybodaeth 2017/18 ” link=”” icon=”http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2016/09/folding-map.png”]

Taflen cost fesul band

Taflen gwybodaeth treth gyngor

Taflen cyllid

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent

[/mon_list]