Swyddi Wag y Cyngor

Caiff y wefan hon ei diweddaru bob prynhawn dydd Gwener.

Dylid nodi nad ydym yn derbyn CVs ac mai dim ond ar gyfer swyddi gwag a hysbysebwyd y gallwn dderbyn ceisiadau.

Gwneud Cais Ar-lein yn ddiogel…

Ar gyfer y profiad gorau i ddefnyddwyr, awgrymwn ddefnyddio’r porwyr dilynol wrth wneud cais ar-lein

  • Microsoft Edge
  • Google Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer

Os cewch anhawster yn gwneud cais ar-lein yn defnyddio rhai porwyr, tebyg i neges camgymeriad neu rybudd yn eich hysbysu nad yw’n ddiogel defnyddio’r ffurflen cais am swydd, hoffem eich sicrhau fod y ffurflen yn ddiogel ac mai dim ond problem gyda’r porwr yw.

Ar rai porwyr gall y ddolen uchod ymddangos ar waelod y dudalen. Os cliciwch ar y ddolen hon aiff â chi yn ddiogel i’r ffurflen Cais am Swydd lle gallwch wneud cais ar-lein.

Mentor Cyflogaeth Cymunedol

DYDDIAD CAU: 12pm ar 29/01/2021

Gweithiwr Cymdeithasol Tîm Plant ag Anableddau

DYDDIAD CAU: 12pm ar 05/02//2021

Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaethau Integredig Parhaol

DYDDIAD CAU: 12pm ar 29/01/2021

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd, Gwasanaethau Plant

DYDDIAD CAU: 12pm ar 22/01/2021

Goruchwylydd y Parlwr Te, Yr Hen Orsaf

DYDDIAD CAU: 12pm ar 22/01/2021

Prif Gogydd (Yn Ystod Term)

DYDDIAD CAU: 12pm ar 22/01/2021

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

DYDDIAD CAU: 12pm ar 22/01/2021

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

DYDDIAD CAU: 12pm ar 22/01/2021

Uwch Oruchwylydd y Gyflogres

DYDDIAD CAU: 12pm ar 22/01/2021

 

 

Gweithwr Gofal A Chymort

h Swyddi Gwag

 

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks