Wag y Cyngor

Prentisiaeth Fodern Cymorth System Ariannol

Dyddiad Cau: 12pm ar 30/08/2019

Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau’n Deg

Dyddiad cau: hanner dydd ar ddydd Gwener 2il Awst 2019

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol

Dyddiad cau: 12pm ar ddydd Gwener, 2ail Awst 2019

Gweithiwr Cymdeithasol

Dyddiad cau: 12pm ar 2/8/19

Gweithiwr Cymorth

Dyddiad cau: 12pm ar 2/8/19

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ar 2ail Awst 2019

Gweithiwr Glanhau a Hylendid Symudol

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 2ail Awst 2019

Prif Gogydd Cas-Gwent

Dyddiadau Cau: 12yh ar 2ail Awst 2019

Cynorthwyydd Arlwyo Cas-Gwent

Dyddiadau Cau: 12yh ar 2ail Awst 2019

Cynorthwyydd Arlwyo Y Fenni

Dyddiadau Cau: 12yh ar 2ail Awst 2019

Prif Gogydd Cil-y-coed

Dyddiadau Cau: 12yh ar 2ail Awst 2019

Cynorthwyydd Arlwyo Cil-y-coed

Dyddiadau Cau: 12yh ar, 2ail Awst 2019

Gweithiwr Gofal a Chymorth Gwasanaethau Dydd

Dyddiad Cau: 12pm ar 26eg Gorffennaf 2019

CYLYNYDD MY MATES

Dyddiad Cau: 12pm ar 26/07/19

Arweinydd Tîm Systemau a Data

Dyddiad Cau: 12pm ar 2ail Awst 2019

Cynorthwyydd Galluogi

Dyddiad cau: 12pm ar 16th August 2019

Gweithiwr Cymdeithasol

Dyddiad Cau: 12pm ar  26eg Gorffennaf 2019

Gweithiwr Cymorth Sesiynol

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd 31 Gorffennaf 2019

Gweithiwr Cymdeithasol

Dyddiad Cau: 12pm ar  26eg Gorffennaf 2019

Gweithiwr Cymdeithasol

Dyddiad Cau: 12pm ar  26eg Gorffennaf 2019

Gweithiwr Cymdeithasol

Dyddiad Cau: 12pm ar  26eg Gorffennaf 2019

RHEOLWR TÎM DYLUNIO PRIFFYRDD

Dyddiad Cau: 09/08/2019

Uwch Beiriannydd (Rheoli Perygl Llifogydd)

Dyddiad Cau: 09/08/2019

Swyddog Gorfodi Sifil

Dyddiad Cau: 12pm ar  26eg Gorffennaf 2019

Uwch Swyddog Gorfodi Sifil

Dyddiad Cau: 12pm ar  26eg Gorffennaf 2019

Uwch Ymarferydd

Dyddiad Cau: 12pm ar 26/07/19

 

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks