Wag y Cyngor

Hyfforddydd Nofio Lefel 2

Dyddiad Cau: 12pm ar Dydd Gwener 21/06/2019

Hyfforddydd Nofio Lefel 1

Dyddiad Cau: 12pm ar Dydd Gwener 21/06/2019

Cynorthwyydd Gweinyddol

Dyddiad Cau: 12pm ar 03/06/2019

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ar 31/05/2019

Prif Swyddog Polisi Cynllunio

Dyddiad Cau: 12pm ar 27 Mai 2019

Swyddog Prosiect Atal Digartrefedd

Dyddiad Cau: 12pm ar 27eg Mai 2019

Gweithiwr Cymdeithasol

Dyddiad Cau:   07/06/2019

Cynorthwyydd Cymorth Busnes

Dyddiad Cau: 12pm ar 07/06/2019

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Dyddiad Cau: 12pm ar 24/05/2019

 

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks