Wag y Cyngor

Gweithiwr Gofal a Chymorth Nos

Dyddiad Cau: 12pm ar 06/12/2019

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Iechyd Meddwl i Oedolion De Sir Fynwy

Dyddiad Cau: 12pm ar 02/12/2019

Cynorthwyydd Arlwyo

Dyddiad Cau: 12pm ar 22/11/2019

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd, Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12pm ar 29/11/2019

Gweithiwr Cymorth Gofal Dementia

Dyddiad Cau: 12pm ar 06/12/2019

Gweithiwr Cymorth – Tîm Cymorth a Diogelu Cyhoedd

Dyddiad Cau: 12pm ar 06/12/2019.

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd, Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12pm ar 22ain Tachwedd 2019

Paragyfreithiwr

Dyddiad Cau: 12pm ar 29/11/2019.

Cyfreithiwr

Dyddiad Cau: 12pm ar 06/12/2019.

Rheolwr Gorfodi Sifil

Dyddiad Cau: 12pm ar 22ain Tachwedd 2019

Cynorthwyydd Gofal

Dyddiad Cau: 12pm ar 22 ain Tach 2019

 

 

 

Wag y Cyngor

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks