Swyddi Wag y Cyngor

Gofalwyr Maeth Therapiwtig

Swyddog Cyfleusterau Parc Mardy

Dyddiad Cau: 12 hanner dydd ar 12/06/2020

Swyddog Cyfleusterau Severn View

Dyddiad Cau: 12 hanner dydd ar 12/06/2020

Rheolwr Tîm Maethu

Dyddiad cau: 12 hanner dydd ar 30/06/2020

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd

Dyddiad Cau: hanner dydd ar 05/06/2020

Rheolwr Tîm – Tîm Cymorth a Diogelu Teuluoedd Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12pm ar 05/06/20

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd, Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: hanner dydd ar 29/05/2020

Cynorthwy-ydd Gwaith Cymdeithasol

Dyddiad Cau: 12pm ar 29/5/2020

Rheolwr Cymorth Busnes Diogelu

Dyddiad Cau: 12pm ar 29/5/2020

Angen am Gymorth Gofal Brys

 

 

 

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks