Wag y Cyngor

Prentis Digidol

Dyddiad Cau: 12pm ar 06/03/2020

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Parhaol

Dyddiad Cau: 12pm ar 28/02/2020

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd, Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12pm ar 28/02/2020

Prentis Gofal Cymdeithasol

Dyddiad Cau: 12pm ar 06/03/2020

Cynorthwywr Caffi Tymhorol, Castell Cil-y-coed

Dyddiad Cau: 12pm ar 28/02/2020

Cynorthwyydd Arlwyo

Dyddiad Cau: 12pm ar 28/02/2020

Gweithiwr Glanhau a Hylendid Dro Dro Llanw

Dyddiad Cau: 12pm ar 28/02/2020

Cynorthwyydd Galluogi – Parhaol [Tîm Gofal a Chymorth]

Dyddiad Cau: 12pm ar 10/03/2020

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ar 06/03/2020

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ar 06/03/2020

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd, Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ar 06/03/2020

 

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks