Cyfleoedd Swyddi

Dylid nodi nad ydym yn derbyn CVs ac mai dim ond ar gyfer swyddi gwag a hysbysebwyd y gallwn dderbyn ceisiadau.

Peiriannydd Goleuadau Stryd ROHO17

DYDDIAD CAU:      5pm 16/06/2022

Gweithiwr Gofal a Chymorth yn Canoli ar y Person Parhaol (SAS385 387 388)

DYDDIAD CAU:      5pm 16/06/2022

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd x 2 (SCS310 SCS371)

DYDDIAD CAU:      5pm 16/06/2022

Cynorthwyydd Gofal (SAS115)

DYDDIAD CAU:     5pm 16/06/2022

Gweithiwr Gofal a Chymorth (SAS118)

DYDDIAD CAU:      5pm 16/06/2022

Gweithiwr Cymdeithasol Tîm Plant ag Anableddau (SCS288)

DYDDIAD CAU:      5pm 09/06/2022

Gweithiwr Gwybodaeth a Chyngor i Ofalwyr (SRS027)

DYDDIAD CAU:      5pm 09/06/2022

Technegydd y Gyflogres EMP08

DYDDIAD CAU:      5pm 06/06/2022

Swyddog Cymorth Cyflogres Dros Dro EMP09PAY

DYDDIAD CAU:      5pm 06/06/2022

Tiwtor Dysgu Cymunedol ar gyfer Gwersi  Masnachfraint (Sgiliau Sylfaenol a Hanfodol, ESOL) LATAB001

DYDDIAD CAU:      5pm 06/06/2022

Tiwtor Dysgu Cymunedol ar gyfer Cyrsiau Hamdden a Lles LATAB001

DYDDIAD CAU:      5pm 06/06/2022

Gweithir Cymorth a Gofal Nos SAS255

DYDDIAD CAU:      5pm 06/06/2022

Gyrrwr / Arweinydd Tîm OPWSABER27/MON27/CALD27

DYDDIAD CAU:      5pm 06/06/2022

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cymorth Hirdymor, Gwasanaethau Plant (SCS274)

DYDDIAD CAU:      5pm 06/06/2022

Swyddog Rheoli Datblygu dan Hyfforddiant (cyutndeb 12 mis) (RDC38)

DYDDIAD CAU:      5pm 06/06/2022

Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaethau Integredig (SAS023 030A 532)

DYDDIAD CAU:      5pm 06/06/2022

Coedydd dan Hyfforddiant (cyfnod o 2 flynedd) OPWSRAG33

DYDDIAD CAU:      12pm 31/05/2022

Cynorthwyydd Cymorth Busnes SCS034

DYDDIAD CAU:      12pm 27/05/2022

Dirprwy Arweinydd Gwaith Cymdeithasol Dros Dro (SAS530)

DYDDIAD CAU:      12pm 27/05/2022

Cogydd mewn Gofal (LLLOECKICG)

DYDDIAD CAU:      5pm 26/05/2022

Hwylusydd Dysgu Teulu Blynyddoedd Cynnar (LSS93)

DYDDIAD CAU:      5pm 26/05/2022

Swyddog Llwybrau Diogelach a Chynllun Teithio i’r Ysgol (ROHT60)

DYDDIAD CAU:      5pm 26/05/2022

Gweithredydd Glanhau a Hylendid (Parhaol) (LLLOECLEG)

DYDDIAD CAU:      5pm 26/05/2022

Cynorthwyydd Creche Symudol Prosiect Acorn LLS90

DYDDIAD CAU:       5pm 26/05/2022

Cyfleoedd Swyddi Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Cyfleoedd Swyddi Mewnol

Dim ond i weithwyr cyflogedig Cyngor Sir Fynwy a Gweithwyr Asiantaeth sydd wedi eu cymryd ymlaen gan y Cyngor ar hyn o bryd y mae’r cyfleoedd swyddi dilynol ar gael.

Uwch-lwythwr OPWSCALD39

DYDDIAD CAU:       5pm 06/06/2022

Uwch Swyddog Polisi Cynllunio a Swyddog A106 (RDP06)

DYDDIAD CAU:       5pm 26/05/2022

Cyfleoedd Swyddi eraill

Third Sector Link Officer (x 2 posts)

Closing date: 10AM 06/06/2022

Health, Social Care and Well-Being Partnership Officer

Closing date: 10AM 06/06/2022

Action for Children Assistant Residential Worker

DYDDIAD CAU:      31/05/2022

Action for Children Residential Worker 

DYDDIAD CAU:      31/05/2022

Cyfleoedd i Raddedigion

Dewch o hyd i’ch cyfle perffaith ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda help gan Venture Graddedigion

Venture – Canfod eich Dyfodol (venturewales.org)

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks

Hyderus o ran Anabledd

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymrwymo i’r addewid Hyderus o ran Anabledd – un o’r 18,000 o gyflogwyr ledled y DU i gefnogi’r cynllun pwysig hwn.  Rydym am helpu i chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o newid agweddau er gwell drwy wneud cyfleoedd o fewn y cyngor yn fwy hygyrch i bawb.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ymweliad Hyderus ag Anabledd https://disabilityconfident.campaign.gov.uk/

Beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol?

Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw ein bod yn croesawu ceisiadau ac ymholiadau gan bob aelod o’r gymuned.  Os ydych yn anabl, â nam ar eich golwg neu ar eich clyw, yn cael anhawster dysgu, neu’n niwroamrywiol er enghraifft, a hoffech archwilio cyfleoedd cyflogaeth gyda Chyngor Sir Fynwy, cysylltwch â ni. Rydym yn gwerthfawrogi setiau sgiliau unigryw, ac ar draws y sefydliad mae gennym ystod eang o yrfaoedd.

Os ydych wedi gweld swydd wag yn cael ei hysbysebu ond bod gennych bryderon, y gallai agweddau ar y rôl gyflwyno heriau i chi, cysylltwch â’r Rheolwr Recriwtio ar gyfer y swydd wag honno a gallwn ddechrau trafodaeth ar sut y gallem gydweithio. Os ydych yn bodloni meini prawf hanfodol y swydd wag, ac yn anabl, cewch sicrwydd o gyfweliad.