Swyddi Wag y Cyngor

Caiff y wefan hon ei diweddaru bob prynhawn dydd Gwener.

Dylid nodi nad ydym yn derbyn CVs ac mai dim ond ar gyfer swyddi gwag a hysbysebwyd y gallwn dderbyn ceisiadau.

Angen am Gymorth Gofal

Gweithwyr Gofal a Chefnogaeth Sir Fynwy

Gweithiwr Gofal a Chefnogaeth Severn View

 

Gweithiwr Cymdeithasol Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd

Dyddiad Cau: hanner dydd ar 21/08/20

Cynorthwy-ydd Gwaith Cymdeithasol

Dyddiad Cau: hanner dydd ar 21/8/2020

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Gwasanaeth BASE ac Amser Teulu

Dyddiad Cau: 12pm ar 13/08/2020

Swyddog Rheoli Cysylltiadau

Dyddiad Cau: 12pm ar 17/08/2020

Cynorthwyydd Arlwyo

Dyddiad Cau: 12pm ar 14/08/2020

Cynorthwyydd Arlwyo

Dyddiad Cau: 12pm ar 14/08/2020

Cynorthwyydd Llety, Tîm Opsiynau Tai x 2

Dyddiad Cau: 12pm ar 10/08/2020

Cwnselydd i Bobl Ifanc

Dyddiad Cau: 12pm ar 28/08/2020

Mechanic

Dyddiad Cau: 12pm ar 21/08/2020

 

Gofalwyr Maeth Therapiwtig

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks