Photo of a library shelf with a ladies hand reaching for a book.  ON top of the background picture is the monmouthshire logo with the text 'Hybiau Cymunedol Sir Fynwy'

DWEUD EICH BARN AM Y GWASANAETH LLYFRGELL

Mae Hybiau Cymunedol Sir Fynwy eisiau gwybod beth yw barn eu cwsmeriaid sy’n oedolion am eu gwasanaeth llyfrgell leol. Gofynnir i gwsmeriaid gymryd rhan drwy lenwi arolwg byr, fydd ar gael ar-lein drwy’r ddolen hon o 13 Mawrth 2023 .

Gellir hefyd lenwi’r arolwg yn unrhyw un o’n Hybiau Cymunedol ar draws Sir Fynwy. Mae’r arolwg yn cau am 23.45 o’r gloch ar 25 Mawrth 2023.