Photo of a library shelf with a ladies hand reaching for a book.  ON top of the background picture is the monmouthshire logo with the text 'Hybiau Cymunedol Sir Fynwy'

O ddydd Llun 16 Tachwedd byddwn yn agor am bori cyfynedig yn rhai o’n safleoedd. Bydd hyn yn galluogi cwsmeriaid i ddod mewn a phori yn y llyfrgell eu hunain i ddewis eu llyfrau. I ddechrau rydym yn agor am amserau penodol o 16 Tachwedd yng Nghil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy, Brynbuga a Gilwern gyda’r Fenni yn agor yn yr wythnos yn dechrau ar 23 Tachwedd.

Bydd y gwasanaeth yn rhedeg yn ychwanegol i’n gwasanaeth ‘Gofyn a Chasglu’. Mae oriau agor pori cyfyngedig ar ein gwefan

I archebu ar gyfer ein gwasanaeth ‘Gofyn a Chasglu’ CLICIWCH YMA ->