Photo of a library shelf with a ladies hand reaching for a book.  ON top of the background picture is the monmouthshire logo with the text 'Hybiau Cymunedol Sir Fynwy'

Gan y bu Cymru ar Lefel Rhybudd Sero ers peth amser bellach, rydym yn gwneud rhai newidiadau i’r gwasanaeth llyfrgell.

Gofynnir i chi nodi o heddiw ymlaen na chaiff llyfrau llyfrgell eu hadnewyddu’n otomatig. Byddwn hefyd yn dechrau anfon hysbysiadau i adael i chi wybod pan mae angen dychwelyd neu adnewyddu llyfrau. Gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda os nad ydych eisoes wedi cofrestru i’w derbyn drwy naill ai e-bost neu neges destun.

Efallai nad yw rhai cwsmeriaid wedi medru dychwelyd llyfrau i ni herwydd cyfyngiadau Covid. Oherwydd hyn, ni chodir unrhwy gosbau hwyr am unrhyw lyfrau a ddychwelir erbyn diwedd 2021.

Byddem yn falch iawn pe byddech yn dychwelyd eich llyfrau i ni fel y gallwn eu rhannu gyda chwsmeriaid eraill. Rydym yn gwir werthfawrogi eich cefnogaeth barhaus i lyfrgelloedd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Diolch!