Photo of a library shelf with a ladies hand reaching for a book.  ON top of the background picture is the monmouthshire logo with the text 'Hybiau Cymunedol Sir Fynwy'

Sylwch, o 20 Rhagfyr 2020 ymlaen, bydd pori ac archebu cyfrifiadur personol ym mhob llyfrgell yn cael ei oedi nes bydd rhybudd pellach yn unol â chyfyngiadau Haen 4. Mae gwasanaethau Gofyn a Chasglu yn parhau fel y mae gwasanaethau’r cyngor – fodd bynnag, gall hyn newid yn amodol ar gyfarwyddyd pellach gan Lywodraeth Cymru.

I archebu ar gyfer ein gwasanaeth ‘Gofyn a Chasglu’ CLICIWCH YMA ->