Skip to Main Content

Mae canolfannau Dysgu yn y Gymuned Sir Fynwy yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ac adeiladu

ar sgiliau presennol. Mae pump canolfan Addysg yn y Gymuned yn Sir Fynwy lle cynhaliwn amrywiaeth eang ogyrsiau yn

cynnwys Cyfrifiaduron, Ieithoedd, Saesneg a Mathemateg, Celf a Chrefft, Gwaith Blodau, Saesneg i

Siaradwyr Ieithoedd Eraill a llawer arall.

Mae ein myfyrwyr/defnyddwyr gwasanaeth wrth galon ein sefydliad, a chynigiwn gyrsiau sy’n addas i’r gymuned gyfan.

Felly p’un ai ydych yn ddysgwr newydd neu’n ddysgwyr sy’n dychwelyd, rydym yn siŵr y cewch eich amser gyda ni

yn brofiad cyffrous, heriol a gwreth chweil.

Edrychwch beth sydd ar gael o’r gwahanol ganolfannau a chofiwch gysylltu â ni os ydych angen mwy o wybodaeth.