Pryd mae fy nydd casglu?

Ymwelwch â Fy Sir Fynwy i ddarganfod pryd bydd eich gwastraff a'ch ailgylchu'n cael eu casglu.

Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan erbyn 7am.

Rydym yn darparu casgliad ailgylchu wythnosol ymyl y ffordd i bob cartref yn Sir Fynwy.

Pa eitemau all fynd i mewn i’r bagiau ailgylchu coch a phorffor?

Lawrlwythwch ein taflen yn esbonio Beth sy’n mynd i mewn pa fag.

Yn y bag coch gallwch ailgylchu:

 • Cardfwrdd
 • Post sothach gan gynnwys amlenni
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Papur swyddfa a phapur wedi’i dorri
 • Cartonau diod, e.e. sudd oren ayyb.
 • Cyfeirlyfrau ffôn a chatalogau

Yn y bag porffor gallwch ailgylchu:

 • Ffoil alwminiwm / ffoil cegin (dim pecynnau creision)
 • Erosolau (rhaid eu bod yn wag)
 • Poteli plastig
 • Potiau iogwrt (golchwch os gwelwch yn dda)
 • Tybiau margarîn
 • Basgedi ffrwythau / hambyrddau prydau parod
 • Caniau bwyd a diod

Ni all poteli a jariau gwydr fynd i’r bag porffor, rhaid iddynt fynd yn eich blwch ailgylchu gwydr.

Ni allwn ailgylchu pecynnau creision, bagiau plastig, ‘clingfilm’ a pholystyren ar hyn o bryd.  Rhowch yr eitemau hyn gyda sbwriel eich cartref.

I ddarganfod mwy am yr eitemau bob dydd y gallwch ailgylchu o bob ystafell yn eich tŷ, ewch i https://www.recycleforwales.org.uk/cy/ty-llawn

Mae bagiau coch a phorffor ar gael yn rhad ac am ddim oddi wrth eich Hyb Cymunedol Leol neu o’n Canolfannau Bagiau Ailgylchu

Darperir bagiau coch a phorffor ar gyfer ailgylchu ymyl ffordd preswylwyr Sir Fynwy yn unig. Ni ellir cymryd bagiau coch a phorffor i’r canolfannau ailgylchu ac ni ddylid eu defnyddio ar gyfer sbwriel yn y cartref. Os yw eich bagiau ailgylchu wedi cael eu gadael gan ein criwiau ac mae sticer arnynt, e-bostiwch Contact@monmouthshire.gov.uk neu ffoniwch ein Canolfan Gyswllt ar 01633 644644.