*Bydd Troy canolfan ailgylchu gwastraff y cartref ger Trefynwy ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol ddydd Mercher 17ebrill. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Os oes angen dewis arall ddydd Mercher, rydym yn argymell ein safle yn Llan-ffwyst, ger y Fenni.

Caiff casgliadau sbwriel ar Ddydd Gwener y Groglith eu cynnal fel arfer. Ni fydd casgliadau ar Ddydd Llun y Pasg, a bydd pob casgliad un diwrnod yn ddiweddarach yr wythnos honno.

Pryd mae fy nydd casglu?

Ymwelwch â Fy Sir Fynwy i ddarganfod pryd bydd eich gwastraff a'ch ailgylchu'n cael eu casglu.

Cofrestrwch ar gyfer gwasanaeth gwastraff gardd tymhorol 2019 nawr

Newid ailgylchu Mawrth – casgliadau blwch gwydr