Cofrestru nawr ar gyfer y 2018 gwasanaeth casglu gwastraff gardd

 

Pryd mae fy nydd casglu?

Ymwelwch â Fy Sir Fynwy i ddarganfod pryd bydd eich gwastraff a'ch ailgylchu'n cael eu casglu.

Rhowch eich ailgylchu a gwastraff mas erbyn 7yb, os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma am y sbwriel bob pythefnos calendr casglu ar gyfer 2018.

Lawrlwythwch ein taflen yn esbonio Beth sy’n mynd ym mha fag.

 

Cliciwch yma am wybodaeth am y cyfyngiadau ynglŷn â cherbydau masnachol yn defnyddio’r canolfannau ailgylchu.