*Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Mitchel Troy nawr ar agor ddydd Iau 23ain o Tachwedd gan fod y gwaith atgyweirio wedi’i gwblhau cyn gynted na’r disgwyl. cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Pryd mae fy nydd casglu?

Ymwelwch â Fy Sir Fynwy i ddarganfod pryd bydd eich gwastraff a'ch ailgylchu'n cael eu casglu.

Rhowch eich ailgylchu a gwastraff mas erbyn 7yb, os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma am y sbwriel bob pythefnos calendr casglu ar gyfer 2017.

 

Cofrestru ar-lein ar gyfer y gwasanaeth gwastraff gardd

 

Cliciwch yma am wybodaeth am y cyfyngiadau ynglŷn â cherbydau masnachol yn defnyddio’r canolfannau ailgylchu.

Lawrlwythwch ein taflen yn esbonio Beth sy’n mynd ym mha fag.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am arbrawf ailgylchu gwydr yn Sir Fynwy.

Casgliadau Gwyliau Banc