Skip to Main Content

Dydd Mercher 21ain Mehefin yw heuldro’r haf, y diwrnod hiraf yn ein blwyddyn a’r pwynt pan fydd yr oriau golau dydd yn dechrau byrhau. Mae hyd y dydd yn bwysig…

Trefnodd grŵp o deuluoedd Wcreinaidd ddigwyddiad yng Nghanolfan Palmer yng Nghas-gwent i ddangos diolch am y croeso a gawsant gan y gymuned leol.  Mae trigolion wedi agor eu cartrefi i’r…

Ar 1af Chwefror fe wnaeth y Cabinet ymrwymiad i ohirio unrhyw benderfyniad ynglŷn â’r eiddo yn Tudor Street nes bod adolygiad Fy Niwrnod, Fy Mywyd wedi’i gwblhau. Rydym yn falch…

Mae MonLife wedi llunio rhaglen o weithgareddau cyffrous i blant, pobl ifanc a theuluoedd i’w mwynhau yn ystod hanner tymor ysgol mis Chwefror eleni.  Mae Gemau Sir Fynwy yn dychwelyd,…

I ddathlu Pythefnos Masnach Deg 2022 bydd ysgolion a chymunedau ar draws Sir Fynwy yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau i helpu pobl ddysgu mwy am Masnach Deg a…