Skip to Main Content

Gyda blwyddyn wedi mynd heibio ers i Rwsia ymosod ar Wcráin, mae Aelod Cabinet Cydraddoldeb ac Ymgysylltu Cyngor Sir Fynwy wedi mynegi ei diolch i’r llu o letywyr a gwirfoddolwyr ledled y sir sydd wedi croesawu’r rhai ar ffo rhag y rhyfel.

Agorodd mwy na gant o breswylwyr Sir Fynwy eu cartrefi fel rhan o gynllun Cartrefi i Wcráin gyda llawer yn parhau i gynnig llety yn hir ar ôl eu hymrwymiad dechreuol o chwe mis. Mae’r cyngor hefyd yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol eraill i ddarparu llety dechreuol a chymorth i’r rhai a gyrhaeddodd dan y cynllun Uwch-Noddwr a fu’n gweithredu yng Nghymru.

Dywedodd y Cyng Angela Sandles “Mae preswylwyr Sir Fynwy wedi lletya mwy o ffoaduriaid na bron unrhyw ran arall o Gymru, gan ddangos anhunanoldeb a charedigrwydd drwy rannu eu cartrefi a’u bywydau gyda dieithriaid yn eu hadeg o angen. Rydym hefyd wedi gweld gwaith anhygoel gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol ledled y sir a aeth yr ail filltir i gynnal digwyddiadau, trefnu tripiau a chynnal dosbarthiadau iaith i sicrhau fod pobl Wcráin yn cael eu croesawu i’n cymuned.

“Mae’n dal i fod yn her i ganfod mwy o gartrefi i letya ffoaduriaid ac mae gennym bob amser ddiddordeb mewn clywed gan landlordiaid sydd ag anheddau ar gael. Os oes gennych ystafell sbâr, nid yw’n rhy hwyr i letya teulu.”

Cyng Angela Sandles

Gall preswylwyr a hoffai wybod mwy am rentu eiddo, dod ag annedd wag yn ôl i ddefnydd (ar gyfer anheddau gwag, mae grantiau o hyd at £25,000 ar gael os oes angen) neu ddod yn letywyr anfon e-bost at ukrainesupport@monmouthshire.gov.uk

Help a gwybodaeth: Cefnogi pobl Wcráin – Sir Fynwy

Cynhelir munud o dawelwch cenedlaethol am 11am ddydd Gwener 24 Chwefror i roi cyfle i bobl i dalu teyrnged i ddewrder pobl Wcráin a dangos cefnogaeth ddi-ildio y Deyrnas Unedig i’r wlad.


З наближенням першої річниці вторгнення Росії в Україну, член Міської Ради округу Монмутшир з Питань Рівності та Залучення висловила подяку численним хостам і волонтерам по всій країні, які прийняли тих, хто тікає від війни.


Понад сотні мешканців Монмутширу запропонували свої будинки в рамках програми Homes For Ukraine, і багато з них продовжують пропонувати своє житло навіть після завершення взятих на себе шестимісячних зобов’язаннянь. Рада також тісно співпрацює з урядом Уельсу та іншими місцевими органами влади, щоб забезпечити тимчасое житло та підтримку тим, хто прибув за окремою схемою Суперспонсорів, яка діє в Уельсі.

Канцлер Ангела Сендлс прокоментувала: «Мешканці Монмутшира прийняли більше біженців, ніж майже будь-яка інша частина Уельсу, проявляючи безкорисливість і співчуття, ділячись своїми будинками та життям з незнайомцями у важкий час. Ми також бачили неймовірну роботу волонтерів і громадських груп по всій країні, які зробили все можливе, щоб проводити заходи, організовувати поїздки та мовні курси, щоб переконатися, що українців приймають у нашій спільноті».

«Перед нами все ще стоїть завдання знайти більше будинків для розміщення біженців, і ми завжди зацікавлені в зв’язку з орендодавцями, які мають доступне житло. Якщо у вас є вільна кімната, ще не пізно прийняти до себе сім’ю».

Мешканці Уельсу, які хотіли б дізнатися більше про надання своєї нерухомості, як повернути порожнє житло до експлуатації (за надобністю, для порожніх будинків є доступні гранти до £25,000) або про те як стати хостом, можуть написати на електрону пошту ukrainesupport@monmouthshire.gov.uk для отримання більшої інформації.

Допомога та інформація:  www.monmouthshire.gov.uk/support-ukraine/


У п’ятницю, 24 лютого, о 11:00, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, щоб дати людям можливість віддати честь хоробрості українського народу та продемонструвати непохитну солідарність Великобританії перед Україною.