Skip to Main Content

Mae Adran Blynyddoedd Cynnar Cyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc Sir Fynwy’n rhoi cymorth a gwybodaeth ar amrywiaeth o feysydd gan gynnwys cyllid ar gyfer Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen, Y Cynnig Gofal Plant, darpariaeth gofal plant ar draws y sir, cymorth a hyfforddiant ar gyfer Darparwyr Gofal Plant a llawer mwy. Am fanylion ar unrhyw un o’n gwasanaethau, cliciwch ar un o’r dolenni isod neu cysylltwch â’r tîm ar:

Rhif ffôn: 01633 644527

Llinell gymorth Cynnig Gofal Plant Cymru – 03000 628628

E-bost: childcare@monmouthshire.gov.uk

Facebook: www.facebook.com/moncfis

Instagram: www.instagram/monfamilies

Twitter: www.twitter.com/monfamilies


Y Cynnig Gofal Plant 30 awr

Dod yn Ofalwr Plant

Darparwyr Gofal Plant yn Sir Fynwy

Asesiad Digonoldeb Gofal Plant

Dewis Gofal Plant Addas

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Gwasanaeth Gwybodaeth i’r Teulu

Darpariaeth Feithrinfa Cyfnod Sylfaen a chyllid

Rhestr o Feithrinfeydd Ysgolion

Grwpiau Rhieni a Phlant Back yn Sir Fynwy

Manteision Meithrinfa Cyfnod Sylfaenol

Y 1000 Diwrnod Cyntaf

Darpariaeth yn yr Iaith Gymraeg a Chymorth