Mae Adran Blynyddoedd Cynnar Cyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc Sir Fynwy’n rhoi cymorth a gwybodaeth ar amrywiaeth o feysydd gan gynnwys cyllid ar gyfer Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen, Y Cynnig Gofal Plant, darpariaeth gofal plant ar draws y sir, cymorth a hyfforddiant ar gyfer Darparwyr Gofal Plant a llawer mwy. Am fanylion ar unrhyw un o’n gwasanaethau, cliciwch ar un o’r dolenni isod neu cysylltwch â’r tîm ar:

Rhif ffôn: 01633 644527

Text/WhatsApp: 07977 055885

E-bost: childcare@monmouthshire.gov.uk

Facebook: www.facebook.com/moncfis

Instagram: www.instagram/monfamilies

Twitter: www.twitter.com/monfamilies


Newyddion Diweddaraf


Y Cynnig Gofal Plant 30 awr


Dod yn Ofalwr Plant


Darparwyr Gofal Plant yn Sir Fynwy


Asesiad Digonoldeb Gofal Plant


Dewis Gofal Plant Addas


Cwestiynau a Ofynnir yn Aml


Gwasanaeth Gwybodaeth i’r Teulu


Darpariaeth Feithrinfa Cyfnod Sylfaen a chyllid


Rhestr o Feithrinfeydd Ysgolion


Grwpiau Rhieni a Phlant Back yn Sir Fynwy


Manteision Meithrinfa Cyfnod Sylfaenol


Y 1000 Diwrnod Cyntaf


Darpariaeth yn yr Iaith Gymraeg a Chymorth