Mae Adran Blynyddoedd Cynnar Cyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc Sir Fynwy’n rhoi cymorth a gwybodaeth ar amrywiaeth o feysydd gan gynnwys cyllid ar gyfer Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen, Y Cynnig Gofal Plant, darpariaeth gofal plant ar draws y sir, cymorth a hyfforddiant ar gyfer Darparwyr Gofal Plant a llawer mwy. Am fanylion ar unrhyw un o’n gwasanaethau, cliciwch ar un o’r dolenni isod neu cysylltwch â’r tîm ar:

Rhif ffôn: 01633 644527

E-bost: childcare@monmouthshire.gov.uk

Facebook: www.facebook.com/moncfis


Y Cynnig Gofal Plant 30 awr

Dod yn Ofalwr Plant

Darparwyr Gofal Plant yn Sir Fynwy

Asesiad Digonoldeb Gofal Plant

Dewis Gofal Plant Addas

Gwasanaeth Gwybodaeth i’r Teulu

Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf

Darpariaeth Feithrinfa Cyfnod Sylfaen a chyllid

Rhestr o Feithrinfeydd Ysgolion

Manteision Meithrinfa Cyfnod Sylfaenol

Darpariaeth yn yr Iaith Gymraeg a Chymorth