Skip to Main Content

Mae gan Sir Fynwy 12 meithrinfa ysgol a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol (gweler isod) ac mae’n ofynnol i blant fynychu 5 sesiwn yr wythos am sisiwn hanner diwrnod a rhoddir naill ai bore neu le prynhawn iddynt. Mae ysgolion yn disgwl i ddisgyblion sy’n mynychu’r feithrinfa gymryd yr holl sisiynau sydd ar gael iddynt.

Gellir derbyn plentyn o’r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn dair ar yr amod bod lleoedd ar gael. Mae dyddiadau ymgeisio a sut i wneud cais ar gael yn https://www.monmouthshire.gov.uk/education/early-years/

Meithrin Cantref

Ysgol Gynradd Cantref , Harold Road, Y Fenni, NP7 7DG. 

Rhif Ffon: 1873 854697

Ebost: cantrefprimary@monmouthshire.gov.uk

Cyfeiriad Gwefan: http://www.cantref.monmouthshire.sch.uk/

Enw Cyswllt: Richard Brunsdon (Prifathro)


Meithrin Deri View

Ysgol Gynradd Deri View Primary School, Llwynu Lane, Mardy, Y Fenni, NP7 6AR. 

Rhif Ffon: 01873 735010

Ebost: deriviewprimary@monmouthshire.gov.uk

Cyfeiriad Gwefan: http://www.deriviewprimary.co.uk

Enw Cyswllt: Timothy Kane (Prifathro)


Ysgol Gynradd Dewstow

Ysgol Gynradd Dewstow, Green Lane, Cil Y Coed, NP26 4HD. 

Rhif Ffon: 01291 636360

Ebost: dewstowprimary@monmouthshire.gov.uk

Cyfeiriad Gwefan: http://dewstowprimary.org.uk/

Enw Cyswllt: Mrs Bray (Prifathrawes)


Meithrin Durand

Ysgol Gynradd Durand, Heol Alianore, Cil Y Coed, NP26 4DF. 

Rhif Ffon: 01291 422296

Ebost: durandprimary@monmouthshire.gov.uk

Enw Cyswllt: Mrs Waters (Prifathrawes)


Meithrin Kymin View

Ysgol Gynradd Kymin View, Wyesham, Fynwy. NP25 3JR. 

Rhif Ffon: 01600 714146

Ebost: kyminview@monmouthshire.gov.uk

Cyfeiriad Gwefan: http://www.kyminviewprimary.org.uk

Enw Cyswllt: Sally-Ann Wright (Prifathrawes)


Meithrin Magwr

Ysgol Gynradd Magor, Sycamore Terrace, Magwr, NP26 3EG. 

Rhif Ffon: 01633 880327

Ebost: magorvaprimary@monmouthshire.gov.uk

Cyferiad Gwefan: http://www.magorciwprimary.co.uk/

Enw Cyswllt: Suzanne Hamer (Prifathrawes)


Meithrin Overmonnow

Ysgol Gynradd Overmonnow, Heol Rockfield, Fynwy, NP25 5BA. 

Rhif Ffon: 01600 713458

Ebost: overmonnowprimary@monmouthshire.gov.uk

Cyferiad Gwefan: http://www.overmonnow.monmouthshire.sch.uk/

Enw Cyswllt: Ms Child (Prifathrawes)


Meithrin Pembroke

Ysgol Gynradd Pembroke, Fairfield Road, Bulwark, Cas Gwent, NP16 5JN.

Phone: 01291 622310

Ebost: pembrokeprimary@monmouthshire.gov.uk

Cyferiad Gwefan: http://www.pembroke.monmouthshire.sch.uk/

Enw Cyswllt: Helen Hansom (Prifathrawes)


Meithrin Thornwell

Ysgol Gynradd Thornwell, Heol Thornwell, Bulwark, Cas Gwent, NP16 5NT. 

Rhif Ffon: 01291 623390

Ebost: thornwellprimary@monmouthshire.gov.uk

Enw Cyswllt: Mr Appleby (Prifathro)


Meithrin Gwndy

Ysgol Gynradd Gwndy, Pennyfarthing Lane, Gwndy, NP26 3LZ. 

Rhif Ffon: 01633 880021

Ebost: undyprimary@monmouthshire.gov.uk

Enw Cyswllt: Cathy Edmunds (Prifathrawes)


Meithrin Y Fenni

Ysgol Gymraeg Y Fenni, Heol Dewi Sant, Y Fenni, NP7 6HF. 

Rhif Ffon: 01873 852388

Enw Cyswllt: Sarah Oliver (Prifathrawes)


Meithrin Y Ffin

Ysgol Gymraeg Y Ffin, Sandy Lane, Cil-y-Coed, NP26 4NQ

Rhif Ffon: 01291 420331

Ebost: ysgolgymraegyffin@monmouthshire.gov.uk

Enw Cyswllt: Catrin Daniel

Ysgol Gymraeg Trefynwy

Ysgol gynradd gymunedol (ystod oedran 4 i 11 oed)

Pennaeth: i’w gyhoeddi

Ysgol Gymraeg Trefynwy, Heol Rockfield, Trefynwy, Sir Fynwy NP25 5BA

Ffon: 01633 644508

E-Bost: Accesstolearning@monmouthshire.gov.uk