Skip to Main Content

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluol Sir Fynwy’n ddiduedd a bydd dim ond yn gallu darparu gwybodaeth sylfaenol ar bob Darparwr Gofal Plant Sir Fynwy. Mae lan i chi i ddewis y gofal plant mwyaf addas i chi a’ch teulu. Wrth ddewis gofal plant addas, sicrhewch eich bod yn gofyn y cwestiynau yr ydych eisiau eu gwybod er mwyn sicrhau bod eich plentyn yn derbyn yr ansawdd uchaf o ofal pan nad ydynt gyda chi.
 
Cysylltwch â chymaint o ddarparwyr gofal plant ag sy’n bosib cyn dewis pa un yw’r gorau i chi a’ch plentyn. Gallir darganfod manylion gofal plant sydd wedi a heb eu cofrestru i gyd yma
 
http://www.gwybodaethgofalplant.cymru/documents/Llyfryn_Dewis_Gofal_Plant.pdf