Skip to Main Content

Mapiau Cyffredinol wedi’u Diweddaru (Gorffennaf 2023)

Er mwyn adlewyrchu safleoedd sydd wedi’u tynnu allan o’r broses fel rhan o’r asesiad lefel uchel o Safleoedd Ymgeisiol ac nad ydynt yn cael eu symud ymlaen i’r cam nesaf (3A Asesiad Cam Safleoedd Posibl).

Noder, mae’r mapiau trosfwaol er gwybodaeth yn unig a hynny er mwyn rhoi trosolwg o’r safleoedd a gyflwynwyd ym mhob anheddiad/ardal. Nid ydynt yn awgrymu mewn unrhyw ffordd bod angen yr holl Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd i’w datblygu yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN) er mwyn bodloni ein gofynion twf ar gyfer y dyfodol.

Fel y nodwyd ar ddechrau’r broses nid yw cynnwys safle ar y Gofrestr Safle Ymgeisiol yn golygu ymrwymiad i neilltuo safleoedd o’r fath yng Nghynllun Wedi’i Adneuo y CDLlN.

I gael manylion am y defnydd arfaethedig ar gyfer pob safle cyfeiriwch at y safle unigol yn y Gofrestr Safle Ymgeisiol gan ddefnyddio’r cyfeirnod a ddarparwyd ar gyfer y Safle Ymgeisiol, gofynnir i chi nodi nad yw’r prif fapiau yn cynnwys pob Safle Ymgeisiol a gyflwynwyd. Ar gyfer safleoedd yn yr ardaloedd gwledig, dylid cyfeirio at fapiau unigol yn y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol.

Aneddiadau Sylfaenol

Map Trosfwaol wedi’i ddiweddaru o Safleoedd Posib Y Fenni i’w Datblygu/Ailddatblygu

Map Trosfwaol wedi’i ddiweddaru o Safleoedd Posibl Cas-gwent i’w Datblygu/Ailddatblygu

Map Trosfwaol wedi’i ddiweddaru o Safleoedd Posibl Trefynwy i’w Datblygu/Ailddatblygu

Llannau Hafren

Map Trosfwaol wedi’i ddiweddaru o Safleoedd Posibl Glannau Hafren i’w Datblygu/Ailddatblygu

Aneddiadau Eilaidd

Map Trosfwaol wedi’i ddiweddaru o Safleoedd Posibl Penperllenni ar gyfer Datblygu/Ailddatblygu

Map Trosfwaol wedi’i ddiweddaru o Safleoedd Posibl Rhaglan i’w Datblygu/Ailddatblygu

Map Trosfwaol wedi’i ddiweddaru o Safleoedd Posibl Brynbuga i’w Datblygu/Ailddatblygu

Safleoedd i’w Diogelu

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Gwarchod yn Y Fenni

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Gwarchod yng Nghas-gwent

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Gwarchod yn Nhrefynwy

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Gwarchod yn Magwyr a Gwndy