Skip to Main Content

Mae’r holl safleoedd a gyflwynwyd yn ystod yr Ail Alwad am  Safleoedd Ymgeisiol wedi eu cyhoeddi yng Nghofrestr y Safleoedd Ymgeisiol. Gofynnir i chi nodi fod hon yn Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol newydd, mae’n diweddaru ac yn disodli’r gofrestr a gyhoeddwyd ar ôl y Galwad Dechreuol am Safleoedd Ymgeisiol.

Cyflwyniad a Geirfa

Mynegai o Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer Datblygu/Ailddatblygu

Mynegai o Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer Diogelu