Skip to Main Content

Mapiau Trosfwaol

Noder, mae’r mapiau trosfwaol er gwybodaeth yn unig a hynny er mwyn rhoi trosolwg o’r safleoedd a gyflwynwyd ym mhob anheddiad/ardal. Nid ydynt yn awgrymu mewn unrhyw ffordd bod angen yr holl Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd i’w datblygu yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN) er mwyn bodloni ein gofynion twf ar gyfer y dyfodol.

Fel y nodwyd ar ddechrau’r broses nid yw cynnwys safle ar y Gofrestr Safle Ymgeisiol yn golygu ymrwymiad i neilltuo safleoedd o’r fath yng Nghynllun Adnau y CDLlN.

I gael manylion am y defnydd arfaethedig ar gyfer pob safle cyfeiriwch at y safle unigol yn y Gofrestr Safle Ymgeisiol gan ddefnyddio’r cyfeirnod a ddarparwyd ar gyfer y Safle Ymgeisiol. Gofynnir i chi nodi nad yw’r prif fapiau yn cynnwys pob Safle Ymgeisiol a gyflwynwyd. Ar gyfer safleoedd yn yr ardaloedd gwledig dylid cyfeirio at fapiau unigol yn y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol.

Aneddiadau Sylfaenol

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Datblygu/Ailddatblygu yn Y Fenni

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Datblygu/Ailddatblygu yng Nghas-gwent

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Datblygu/Ailddatblygu yn Nhrefynwy

Llannau Hafren

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Datblygu/Ailddatblygu ar Lannau Hafren

Aneddiadau Eilaidd

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Datblygu/Ailddatblygu ym Mhenperllenni

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Datblygu/Ailddatblygu yn Rhaglan

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Datblygu/Ailddatblygu ym Mrynbuga

Aneddiadau Sylfaenol

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Gwarchod yn Y Fenni

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Gwarchod yng Nghas-gwent

Map Trosfwaol o’r Safleoedd Ymgeisiol i’w Gwarchod yn Nhrefynwy