Skip to Main Content

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gwerthfawrogi’r gorchudd coed ledled y sir, ac yn cydnabod y potensial aruthrol o ran y buddion dynol ac amgylcheddol sy’n gysylltiedig â phoblogaeth coed iach a chynaliadwy. Mae’r gwerth y mae coed yn ei gyfrannu hefyd yn cael ei gydnabod ar lefel genedlaethol ac yn cael ei gefnogi drwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

Gweler y dolenni isod am ragor o wybodaeth: