Delwedd trwy garedigrwydd Sustrans

Mapiau Rhwydwaith Integredig (INM) Drwy ymgynghoriadau yn y gorffennol rydym wedi canfod llwybrau sydd angen eu gwella er mwyn iddynt gyrraedd safonau Teithio Llesol. Bydd gan yr holl lwybrau rhain gyfeirnod INM a rhif yn ei ddilyn. Wrth glicio ar y map perthnasol ac yna’r cyfeirnod INM bydd manylion ychwanegol yn ymddangos. Byddwch hefyd yn gweld cyfeirnod DL ar rai o’r mapiau, gelwir y rhain yn Linellau a Ddymunir. Os oes maes gwasanaeth wedi nodi, yn ystod yr wythnosau diwethaf, eu bod yn teimlo y dylid ychwanegu llwybr at fap er mwyn iddo gael ei ystyried, gelwir y llwybrau rhain yn Linellau a Ddymunir. Ar ddiwedd ymgynghoriad 2020, bydd yr holl lwybrau rhain yn cael eu hasesu, er mwyn penderfynu pa lwybrau fydd yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Mapiau Llwybrau Presennol (ERM) – Mae’r mapiau llwybrau presennol yn dangos pa lwybrau sydd wedi diwallu a phasio’r meini prawf sydd yn eu gwneud yn addas ar gyfer Teithio Llesol. Nid yw holl lwybrau Sir Fynwy wedi cael eu hasesu, ond os ydynt wedi eu hasesu, a’u bod wedi pasio, yna maent yn ymddangos ar y mapiau rhain.

Y Fenni

Mapiau Rhwydwaith Integredig (INMs): Y Fenni Mapiau Llwybrau
Presennol (ERMs): Y Fenni

Cil-y-coed

Mapiau Rhwydwaith Integredig (INMs): Cil-y-coed Mapiau Llwybrau
Presennol (ERMs): Cil-y-coed

Cas-gwent

Mapiau Rhwydwaith Integredig (INMs): Cas-gwent Mapiau Llwybrau
Presennol (ERMs): Cas-gwent

Gilwern

Mapiau Rhwydwaith Integredig (INMs): Gilwern Mapiau Llwybrau
Presennol (ERMs): Gilwern

Magwyr ac Undy

Mapiau Rhwydwaith Integredig (INMs): Magwyr ac Undy Mapiau Llwybrau
Presennol (ERMs): Magwyr ac Undy

Trefynwy

Mapiau Rhwydwaith Integredig (INMs): Trefynwy Mapiau Llwybrau
Presennol (ERMs): Trefynwy

Brynbuga

Mapiau Rhwydwaith Integredig (INMs): Brynbuga Mapiau Llwybrau
Presennol (ERMs): Brynbuga

Cysylltwch â ni: activetravel@monmouthshire.gov.uk

Dolenni Mewnol

Dolenni Allanol

Adroddiadau