Delwedd trwy garedigrwydd Sustrans

Beth yw Teithio Llesol (Cerdded a Beicio)

Mae Teithio Llesol yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio taith a wneir i leoliad penodol ar droed neu ar feic, yn hytrach nag yn y car (gelwir y teithiau rhain hefyd yn “deithiau pwrpasol”). Nid yw’r term yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio taith gerdded neu feicio a wneir er mwyn pleser yn unig, ond gall Teithio Llesol gyfrannu’n sylweddol at wella gweithgareddau hamdden drwy gysylltu rhwydweithiau. Teithio Llesol, er enghraifft, yw gwneud taith fer wrth gerdded neu feicio, er mwyn cyrraedd y gwaith, siopau, yr ysgol, mynd allan i leoliad hamdden, neu fynd i’r orsaf i ddal trên.

Ydych chi eisiau dweud eich dweud am pa lwybrau sydd angen eu datblygu a’u gwella er mwyn annog Teithio Llesol (cerdded a beicio) yn Sir Fynwy? Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch â ni: activetravel@monmouthshire.gov.uk

Dolenni Mewnol

Dolenni Allanol

Adroddiadau