Delwedd trwy garedigrwydd Sustrans

Sut y gallwch helpu i lunio dyfodol Teithio Llesol (cerdded a seiclo)

Rydym yn awyddus  i gael eich sylwadau.

Mae cyfnod cyntaf yr ymgynghoriad (Cyfnod Ymgysylltu) bellach wedi’i gwblhau. Roedd yn llwyddiannus iawn gyda dros 2700 o bobl yn cymryd rhan. Dynodwyd tua 370 llwybr i’w hystyried ar gyfer eu gwella neu eu cynnwys mewn unrhyw fapiau newydd yn y dyfodol. Mae trosolwg o’r wybodaeth a gasglwyd ar gael drwy glicio YMA.

Byddwn yn dechrau ar yr ymgynghoriad 3 mis ffurfiol ym mis Mai 2021. Dyma lle byddwn wedi dadansoddi’r holl wybodaeth sydd ar gael ac wedi paratoi mapiau terfynol i’r cyhoedd eu hystyried. Rhoddir manylion cyfnodau yr ymgynghoriad islaw.

Yr hyn yr ydym yn geisio ei gyflawni drwy’r Ymgynghoriad rhwng 1af o Awst – 31ain o Hydref 2020

Awst 2020- Hydref 2020 – Ymgynghoriad Cam 1 – Ymgysylltu.
Tachwedd 2020 – Ionawr 2021 – Ymchwil i wella llwybrau i Ysgolion Uwchradd yn Sir Fynwy.
Ionawr 2021 – Bidiau newydd yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru gan ddefnyddio data’r ymgynghoriad.
Ionawr i Mawrth 2021-  Dadansoddi’r wybodaeth ar lwybrau.
Ebrill 2021 – Ymgynghoriad, Cam 2 – Ymgynghoriad cyhoeddus 3 mis ar y drafftiau terfynol o’r mapiau.
Awst 2021– Ceisio barn Llywodraeth Cymru ar y canlyniadau.
Medi 2021 – Ymgynghoriad, Cam 3 – Ceisio cymeradwyaeth y Cyngor ar y mapiau rhwydwaith terfynol.
Rhagfyr 2021 – Mapiau newydd yn dangos y llwybrau Teithio Llesol sydd wedi eu cyflwyno i’r Gweinidog am gymeradwyaeth.


Cysylltwch â ni: activetravel@monmouthshire.gov.uk

Dolenni Mewnol

Dolenni Allanol

Adroddiadau