Skip to Main Content

Derbyniodd rhaglen Dysgu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy, sy’n rhan o Bartneriaeth Dysgu Oedolion Gwent Fwyaf, o dan arweiniad Coleg Gwent, ganmoliaeth ddisglair ar ôl arolygiad diweddar gan Estyn. Mae rhaglen…

Agorodd Cyngor Sir Fynwy ei ddrysau i ddathliad Mwslemaidd amlddiwylliannol pwysig ddydd Gwener (15 Mawrth 2024), a hynny am yr eildro yn unig. Daeth yr Iftar, rhan o fis sanctaidd…

Ar ddydd Mawrth, 30ain Ionawr, bydd grwpiau cymunedol, elusennau, sefydliadau a gwasanaethau yn cynnal digwyddiad arddangos ar ffurf marchnad yn Hyb Cymunedol Magwyr a Gwndy. Dewch draw i ddysgu mwy…

Gyda chymorth arweinydd Cydlyniant Timau Partneriaethau Strategol Cyngor Sir Fynwy, mae pobl yn dod at ei gilydd i greu Cymdeithas Malayali Meghala y Fenni (AMMA) i gysylltu trigolion Malayali Indiaidd…

Mae Rhwydweithiau Gweithredu Cymunedol yn gyfres o ddigwyddiadau a gweithdai sydd yn cael eu cynnal mewn partneriaeth gyda chymunedau.   Mae’r digwyddiadau yn ceisio creu cyfleoedd i aelodau o’r gymuned i…