Skip to Main Content

Mae cyfres o Glybiau Gwirfoddoli Teuluol rhad ac am ddim yn cael eu cynnal yn Y Fenni, yr haf hwn.

Mae Clwb Gwirfoddoli Teuluol yn ei gwneud hi’n hawdd i blant oed a’u hoedolion helpu mewn achosion pwysig ar garreg eu drws – gan helpu i greu cymdeithas lle mae pob plentyn yn tyfu i fyny yn teimlo’n gysylltiedig â’u cymuned leol ac yn deall y rôl gadarnhaol y gallant ei chwarae wrth helpu. newid materion sydd o bwys iddynt.

Mae’r sesiynau a gynhelir yn y Fenni yn cynnwys:

  • Dydd Sadwrn 13eg Gorffennaf, 12 – 1.30pm, Parc Bailey: Digwyddiad i deuluoedd yn gwirfoddoli yng Ngŵyl IYE. Helpwch ar stondinau a gweithgareddau, o gemau bwrdd enfawr i swigod enfawr.
  • Dydd Gwener 19eg Gorffennaf a dydd Gwener 26ain Gorffennaf, 12.30pm – 2pm, Canolfan y Celfyddydau Melville: A Big Backstage Sort Out. Bore llawn hwyl yn helpu Canolfan Celfyddydau Melville i drefnu eu hystafell wisgoedd cefn llwyfan.
  • Dydd Sadwrn 20fed Gorffennaf, 2pm – 3.30pm, Caeau Chwarae Gilwern: Paratowch ar gyfer hwyl yr ŵyl. Dewch i dorchi eich llewys a pharatowch am brynhawn cyffrous wrth i ni helpu Gwreiddiau Gilwern i baratoi ar gyfer eu gŵyl wych Gilfest, a gynhelir y diwrnod canlynol.

Mae traddodiad cyfoethog o wirfoddoli yn y Fenni a bydd y Clwb Gwirfoddoli Teuluol yn gwella hyn ychwanegu at hyn, gan gynnig cyfle i deuluoedd wirfoddoli gyda’i gilydd, cael hwyl a gwneud hyd yn oed mwy o wahaniaeth yn eu cymuned.

Mae’r sesiynau am ddim i’w mynychu ond mae lleoedd wedi eu cyfyngu, ac felly rhaid cofrestru o flaen llaw. I ddarganfod mwy am Glwb Gwirfoddoli Teuluol, neu i gofrestru eich lle yn un o’r digwyddiadau yn y Fenni, ewch i familyvolunteeringclub.co.uk/abergavenny

<Tîm Datblygu Cymunedol

Tags: , ,