Bydd ffioedd, trwyddedau a chosbau parcio ceir yn cynyddu yn yr holl feysydd parcio talu presennol o ddydd Llun 02 Gorffennaf 2018.

HYSBYSIAD AMRYWIAD FFIOEDD MEWN MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD

Rydym yn gweithredu meysydd parcio talu ac arddangos yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy.

Mae talu ac arddangos yn gweithredu ar ddyddiau Llun i ddyddiau Sadwrn 9am i 5pm yn cynnwys Gwyliau Banc. Mae’r holl feysydd parcio am ddim ar ddyddiau Sul.

Nid oes unrhyw ffioedd parcio yn nhrefi Magwyr, Cil-y-coed a Brynbuga.

Mae baeau i’r anabl ar gael ym mhob maes parcio i ffwrdd o stryd ac maent am ddim mewn unrhyw fae wedi’i farcio os dangosir bathodyn anabl dilys.

Mae parcio ar gyfer beiciau moder a beiciau hefyd am ddim mewn ardaloedd cymeradwy.

Ni chaniateir i unrhyw gerbyd dros 2.5 tunnell fetrig a dim lletya neu fasnachu yn unrhyw un o’n meysydd parcio.

Mae’r tariffau dilynol yn weithredol:

Arhosiad Byr

Hyd arhosiad

Cost

2 awr

£1.10

3 awr

£1.70

4 awr

£2.20

Dim dychwelyd o fewn 2 awr

Arhosiad Hir

Hyd arhosiad

Cost

2 awr

£1.10

3 awr

£1.70

4 awr

£2.20

Drwy’r dydd

£4.40

Ffi gor-aros

 £5.50

Mae gan y meysydd parc diilynol nawr ffi arhosiad hir o £1.10 drwy’r dydd

Neuadd Dril, Cas-gwent

Heol yr Orsaf, Cas-gwent

Stryd Cinderhill, Trefynwy

Clwb Rhwyfo, Trefynwy

Maes Parcio Lôn Byfield: £3.30 Dyddiau Mawrth yn unig