HYSBYSIAD AMRYWIAD FFIOEDD MEWN MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD

Mae gennym feysydd parcio talu ac arddangos yn Y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy

Mae’n rhaid talu ac arddangos yn y meysydd parcio rhain o ddydd Llun i Dydd Sul o 8am i 6pm gan gynnwys ar wyliau’r banc.

Ar hyn o bryd nid oes rhaid talu am barcio yn nhrefi Magwyr, Cil-y-coed a Brynbuga.

Mae parcio ar gyfer beiciau modur a beiciau yn rhad ac am ddim mewn ardaloedd a gymeradwywyd; er mwyn gweld y meysydd parcio sydd â chyfleusterau beiciau modur a fyddech gystal ag ymweld â Ein Meysydd Parcio.

Gall beiciau modur hefyd barcio am ddim mewn mannau penodedig.

Ni chaniateir unrhyw gerbydau dros 3.5 tunnell a dim annedd dros nos na masnachu yn unrhyw un o’n meysydd parcio

Mae costau parcio fel a ganlyn:

Arhosiad Byr

Hyd arhosiad

Cost

2 awr

£1.50

3 awr

£1.90

4 awr

£2.40

Dim dychwelyd o fewn 2 awr

Arhosiad Hir

Hyd arhosiad

Cost

2 awr

£1.50

3 awr

£1.90

4 awr

£2.40

Tocyn 5 niwrnod £18.00
Tocyn 6 niwrnod £21.50
Trwy’r Dydd£4.80
Dydd Sul – 2 awr gyntaf am ddim£1.00 (Gweddill y diwrnod)

Bellach mae tâl arhosiad hir o £1.50 i barcio trwy’r dydd yn y meysydd parcio canlynol:

Neuadd Dril, Cas-gwent

Yr Orsaf, Cas-gwent

Stryd Cinderhill, Trefynwy

Clwb Rhwyfo, Trefynwy

Dydd Sul – 2 awr gyntaf am ddim £1.00 (Gweddill y diwrnod)

Maes Parcio Lôn Byefield: £3.60 ar ddydd Mawrth yn unig

Maes Parcio Caeau Chwarae Rogiet: Tal o £2.20 i barcio trwy’r dydd (dydd Llun i ddydd Gwener)