HYSBYSIAD AMRYWIAD FFIOEDD MEWN MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD

Mae gennym feysydd parcio talu ac arddangos yn Y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy

Mae’n rhaid talu ac arddangos yn y meysydd parcio rhain o ddydd Llun i Dydd Sul o 8am i 6pm gan gynnwys ar wyliau’r banc.

Ar hyn o bryd nid oes rhaid talu am barcio yn nhrefi Magwyr, Cil-y-coed a Brynbuga.

Mae mannau parcio anabl ar gael ym mhob maes parcio sydd oddi ar y stryd a gellir parcio ynddynt am ddim ar yr amod bod bathodyn anabledd yn cael ei arddangos.

Gall beiciau modur hefyd barcio am ddim mewn mannau penodedig.

Ni chaniateir masnachu yn ein meysydd parcio a ni chaniateir i gerbydau sy’n pwyso dros 2.5 tunnell eu defnyddio.

Mae costau parcio fel a ganlyn:

Arhosiad Byr

Hyd arhosiad

Cost

2 awr

£1.50

3 awr

£1.90

4 awr

£2.40

Dim dychwelyd o fewn 2 awr

Arhosiad Hir

Hyd arhosiad

Cost

2 awr

£1.50

3 awr

£1.90

4 awr

£2.40

Tocyn 5 niwrnod £18.00
Tocyn 6 niwrnod £21.50
Trwy’r Dydd£4.80
Taliad am amser ychwanego£6.00
Dydd Sul – 2 awr gyntaf am ddim£1.00 (Gweddill y diwrnod)

Bellach mae tâl arhosiad hir o £1.50 i barcio trwy’r dydd yn y meysydd parcio canlynol:

Neuadd Dril, Cas-gwent

Yr Orsaf, Cas-gwent

Stryd Cinderhill, Trefynwy

Clwb Rhwyfo, Trefynwy

Dydd Sul – 2 awr gyntaf am ddim £1.00 (Gweddill y diwrnod)

Maes Parcio Lôn Byefield: £3.60 ar ddydd Mawrth yn unig

Maes Parcio Caeau Chwarae Rogiet: Tal o £2.20 i barcio trwy’r dydd (dydd Llun i ddydd Gwener)