Skip to Main Content

Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosibl i chi gael mynediad at wasanaethau’r cyngor pryd bynnag a lle bynnag y mae eu hangen arnoch. Mae defnyddio ein ap neu wasanaethau ar-lein yn eich helpu i gysylltu â’r cyngor yn gyflym ac yn rhwydd a chael ymateb prydlon.

Os ydych wedi cofrestru eich manylion yn barod ar ein ap neu borth cwsmeriaid neu os hoffech gofrestru ar gyfer cyfrif gallwch fewngofnodi yn http://www.monmouthshire.mycouncilservices.com/ . Yno gallwch gyflwyno’ch cais, dilyn ei gynnydd a gweld eich holl adroddiadau blaenorol yn ogystal â’ch manylion.

Os hoffech roi gwybod am eich problem heb fewngofnodi neu gofrestru ar gyfer cyfrif cwsmer, gallwch wneud hynny – dim ond mewngofnodi fel gwestai sydd angen ei wneud.

Sylwer na fydd cwsmeriaid cofrestredig nad ydynt yn mewngofnodi yn gweld eu cais yn eu cyfrif. 

Dysgwch fwy am yr ap ‘Fy Sir Fynwy’ a gwasanaethau ar-lein.