Skip to Main Content

Roedd Gofalwyr Maeth yn Sir Fynwy yn westeion anrhydeddus mewn digwyddiad o werthfawrogiad yn ddiweddar, gan ddiolch iddynt am eu gwasanaeth. Roedd y digwyddiad yn gyfle i ofalwyr maeth Sir…

Wrth i Faethu Cymru Sir Fynwy baratoi i ddathlu Pythefnos Gofal Maeth, mae’r tîm yn chwilio am drigolion a allai wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn. Cynhelir Pythefnos Gofal Maeth rhwng…

Ar ddydd Iau, 13eg Rhagfyr, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Fynwy Bolisi Cyfeillgar i Faethu newydd. Bydd y polisi newydd yn berthnasol i bob gweithiwr sy’n maethu’n uniongyrchol drwy wasanaeth y…

Hoffai Maethu Cymru Sir Fynwy a chydweithwyr o bob rhan o Faethu Cymru Gwent ddiolch i bawb a ymwelodd â’u stondinau yn Sioe Brynbuga a Gŵyl Fwyd y Fenni. Yn…