Skip to Main Content

Cerbydau Hacnai sydd yn aml efo enw Tacsi neu Cab yw cerbydau wedi’u trwyddedu i gludo lan i 8 teithwyr.  Y math hwn o gerbydau gwelir yn aml ar safleoedd tacsis ledled Sir Fynwy, yr ydych hefyd yn gallu mynd at cerbyd unrhyw le yn Sir Fynwy i’w hirio.  Cyfrifir y pris ar gyfer trafnidiaeth gan y mesurydd a ddefnyddir yn y cerbyd o bwynt casglu i’r gyrchfan, uchafswm y ffi fydd ar ddangos gan y mesurydd, nid all y gyrrwr codir tâl.  Rhaid i pob gyrrwr gael trwydded i yrru cerbyd hacnai ac rhaid ir gyrrwr gwisgor bathodyn.

Lawrlwytho ffurflen gais cerbyd hacnai – HC Cais (defnyddiwch y furflen yma am ceisiadau newydd ac adnewyddu)

Ffi trwydded Cerbyd Hacnai newydd = £286.00

Ffi adnewyddu trwydded Cerbyd Hacnai = £220.00

Mae’r ddogfen polisi ac amodau tacsi a cerbydau hurio preifat Sir Fynwy 2020 yn cael ei anfon at bob perchennog Cerbyd Hacni cyn rhoi drwydded Hacni.  I weld y polisi cysylltwch a’r adran Trwyddedu.

Tariff Cerbyd Hacni

Mae’r Tariff Cerbyd Hacni sydd wedi ei fabwysiadu gan Gyngor Sir Fynwy i’w weld yma: 

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu

Ar gyfer unrhyw ymholiadau neu gwynion;

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420

Adran Trwyddedu, Canolfan Ieuenctid a Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL

Mae awdurdod hwn yw o dan ddyletswydd i ddiogelu’r arian cyhoeddus mae’n gweinyddu, ac i’r perwyl hwn gellir defnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd gennych ar gyfer atal a chanfod twyll. Efallai y bydd hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn. Am wybodaeth bellach, gweler NFI gwybodaeth ar wefan CSF