Polisi ac Amodau Tacsi a Hurio Preifat

Ar ol rhyddhau dogfenau Safonau Statudol Tacsi a Cherbyd Hurio Preifat o’r Adran Drafnidiaeth (DfT) ac Datganiad Ysgrifenedig: Lansio ‘Canllaw I Gysoni Trwyddedu Tacsi a Cherbydau Hurio Preifat yng Nghymru’ gan Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig y Sylfaen ar gyfer datblygu safonau canedlaethol a pholisi ymhellach ledled Cymru.

Ar gais Llywodrath Gymru mae’r Awdurdod hwn yn cynnal ei newidiadau cyntaf I’w bolisi.  Bydd y newidiadau yn diwygio gwiriadau meddygol.  Y bwriad pellach yw ymgymryd â DBS gwell bob 6 mis ar ôl rhoi trwyddedau gyrwyr newydd. Bydd gofyn i yrwyr newydd gynnal gwiriad DBS gwell wrth wneud cais.  Bydd yn ofynnol i’r rhai sydd wedi’u trwyddedu ar hyn o bryd gan yr Awdurdod hwn wneud gwiriad DBS wrth adnewyddu eu trwydded, ac yna bob 6 mis ar ôl ei hadnewyddu. Bydd y weithdrefn hon yr un peth ar gyfer Gweithredwyr Hurio Preifat. Fodd bynnag, bydd yn ofynnol i Weithredwyr gynnal DBS sylfaenol ac ni fydd yn ofynnol iddynt gael gwiriad os ydynt eisoes yn gwneud hynny gan eu bod yn yrrwr. Bydd yn ofynnol i weithredwyr gynnal gwiriadau ar eu staff archebu ac anfon ac i berchnogion cerbydau hefyd gynnal gwiriadau DBS.  Argymhellir y bydd hyn yn cychwyn ar 1 Hydref 2021.

Gobeithio y manteisiwch ar y cyfle i ddarllen y dogfennau. Mae’r cyfnod ymgynghori yn para tan ddydd Mawrth, 31ain Awst 2021.

Gwiriadau Meddygol

Gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu

Ar gyfer unrhyw ymholiadau neu gwynion;

Adran Trwyddedu, Canolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL.

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420