Skip to Main Content

 

Polisi Trwyddedu Tacsi a Hurio Preifat 2023 – 1 Ebrill 2023 

Mae Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat yn ffurf hanfodol o drafnidiaeth gyhoeddus. Maent yn cynnig datrysiad trafnidiaeth uniongyrchol ymarferol a’n darparu gwasanaeth hanfodol i; pobl sydd yn byw mewn cymunedau gwledig lle y mae ffurfiau eraill o drafnidiaeth gyhoeddus yn annigonol, yr economi nos, teithwyr ag anabledd a’n meddu ar rôl yn mynd i’r afael gydag arwahanrwydd cymdeithasol.  

Mae’n hanfodol fod Cerbydau Hackney a Hurio Preifat yn cwrdd â safonau rheoleiddio ac yn medru cludo teithwyr yn ddiogel a’n gyfforddus, a’n sicrhau bod cwsmeriaid yn cael profiad positif.    

Bydd y polisi yma a’r gweithdrefnau perthnasol yn rhoi cyngor i ymgeiswyr am y safonau a’r gofynion y mae’n rhaid cwrdd â hwy a’n llywio’r Cyngor yn y modd y mae’n ymgymryd gyda’i swyddogaethau trwyddedu. Bydd y polisi yn cael ei adolygu bob 5 mlynedd ac yn amodol ar adolygiadau dros dro os oes angen.  

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu

Ar gyfer unrhyw ymholiadau neu gwynion;

Adran Trwyddedu, Canolfan Ieuenctid a Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL.

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420