Cliciwch yma – Newyddion Twyddedu a chwestiynau cyffredin

Mae’r Llywodraeth wedi datgan bod rhaid cau y safleoedd canlynol;

  • Lleoliadau bwyd a diod i’w bwyta ty fewn.
  • Lleoliadau adloniant gan gynnwys sinemâu, theatrau, neuaddau cyngerdd.
  • Amgueddfeydd ac orielau yn ardaloedd odan y ddaear.
  • Canolfannau iechyd, sba iechyd, a’r holl gyfleusterau hamdden a chwaraeon gan gynnwys campfeydd sydd tyfewn.

Am restr llawn o’r adeiladau caeedig a chyfyngiadau – Gov. canllawiau cau diwygiedig

Digwyddiadau Ganslwyd

Mae’r Llywodraeth wedi cynghori yn erbyn crynoadau mawr o bobl oherwydd y coronafeirws (covid-19), mae llawer o ddigwyddiadau wedi eu gohirio neu canslo. Os cewch digwyddiad dros dro ac byddwch angen canslo digwyddiad, rhowch wybod i’r adran drwyddedu, ebost – licensing@monmouthshire.gov.uk

Rydym yn gobeithio fydd y bandemig coronafeirws yn symud heibio yn y dyfodol ac y byddwch yn gallu cynnal y digwyddiad ddiogel yn y dyfodol. Ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau a ail-drefnir, bydd yr adran drwyddedu yn gofyn am gais newydd heb ffi.

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu:

Adran Trwyddedu, Canolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL.

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420