Skip to Main Content

Mae Adnoddau yn cynnwys hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Stadau

Hysbysiad Preifatrwydd Mynwentydd

Welsh: RSES001W

Cysylltiadau â Chwsmeriaid

Cwynion, Sylwadau a Chanmoliaeth – Uniongyrchol

ID: RSCR002W

Hysbysiad Preifatrwydd Cyfeirlyfr Cysylltiadau Argyfwng

ID: RSEP001W

CYNLLUNIO ARGYFWNG

Hamdden a Diwylliant Twristiaeth

Hysbysiad Preifatrwydd Aelodaeth Gydraddoldeb

ID: TLCYML001W

Llogi Cyfleusterau, Archebion a Digwyddiadau (yn cynnwys yr holl adeiladau a chyfleusterau)

ID: TLCYSL001W

System ‘Technogym Wellness’ MonLeisure a’r Holiadur Cyn Cychwyn Ymarfer Corff   (yn cynnwys pob math o aelodaeth) 

ID: TLCYSL002W

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff  MonLeisure (yn cynnwys pob math o aelodaeth)

ID: TLCTSL003W

Gweithgareddau Canolfan hamdden gan gynnwys y Ffurflen Dysgu Nofio

ID: TLCYSL004W

Gwasanaethau Twristiaeth

ID: TLCYTO001W

Gwasanaethau Landlord

Gwasanaethau Landlord

ID: RSLS001W

Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant

MonLife

Cefn Gwlad

MonLife Gwasanaeth Ieuenctid

Rhestr Cyswllt Bioamrywiaeth a Thirlun

ID: TLCYCS001W

CAMS (System Rheoli Mynediad Cefn Gwlad)

ID: TLCYCS002W

Rhaglenni Grant Cefn Gwlad

ID: TLCYCS003W

Rhestr Cefn Gwlad ar gyfer cylchlythyr/gwybodaeth

ID: TLCYCS004W

Rhestr Cysylltiadau Cerdded a Digwyddiadau Cefn Gwlad

ID: TLCYCS006W

Gorchmynion Addasu Map Diffiniol ac adolygiad parhaus

ID: TLCYCS007W

Gwrychoedd Uchel a Chadwraeth Coed

ID: TLCYCS008W

Gwaith Tirlun a Bioamrywiaeth

ID: TLCYCS009W

Rheoli Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy

ID: TLCYCS010W

Rheoli Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy

ID: TLCYCS011W

Materion Cynnal a Chadw Gorfodaeth Hawliau Tramwy

ID: TLCYCS013W

Cefn Gwlad Cofrestr Adran 31, Cofrestr Gorchymyn Addasu Tystiolaeth Adran 53, Cofrestr Adran 121b

ID: TLCYCS014W

Recriwtio a Rheoli Gwirfoddolwyr

Adnoddau Dynol

Hysbysiad Preifatrwydd Recriwtio a Dethol

ID: RSHR001W

Hysbysiad Preifatrwydd Cyflogres

ID: RSHR002W

Gwasanaethau Pobl

Gwirfoddoli (Gan Gynnwys Tîm Cinetig)

ID: RSVO001W