Skip to Main Content

Cynigion y Gyllideb ar gyfer 2024-2025

Edrychwch ar y dogfennau ar y dolenni isod i ddarllen yr holl gynigion ar gyfer cyllideb 2024-2025, o’r 9fed Ionawr 2024.

Bydd arolwg ar gael drwy’r dudalen hon o’r 18fed Ionawr (9am) tan 15fed Chwefror 2024 (5pm) i gofnodi eich adborth, felly cymerwch amser i’w gwblhau.

Dweud eich dweud – ffyrdd o gymryd rhan:

Mae’r ar gau hwn yn cau 15fed Chwefror 2024 (5pm)

Digwyddiadau Ymgysylltu y Gyllideb 2024-2025

Hoffem eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer ein Digwyddiad Ymgynghori wyneb yn wyneb 2024-2025 y Gyllideb yn Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Wysg, NP15 1GA

Rhaid archebu ar gyfer y sesiynau wyneb yn wyneb 48 awr o flaen llaw i sicrhau lle

Cynhelir sesiynau ar:

Dydd Mawrth, 6 Chwefror am 18:00 – 19:30
Dydd Iau, 8 Chwefror am 10:00 – 11:30

Digwyddiadau Ymgysylltu Ar-lein

Hoffem eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer un o’r sesiynau Ymgysylltu â’r Gyllideb ar-lein drwy Microsoft Teams. Gallwch ymuno â’r sesiynau hyn ar unrhyw ddyfais, dim ond cofrestru heddiw a byddwn yn anfon dolen atoch i ymuno.

Peidiwch boeni os nac oes gennych gwestiwn ar hyn o bryd, bydd cyfle i chi codi cwestiwn yn ystod y sesiwn.

Gallwch ddewis ymuno â ni ar unrhyw un o’r 3 sesiwn:

Dydd Iau, 25 Ionawr, 18:00 – 19:30
Dydd Mercher, 31 Ionawr, 10:00 – 11:30
Dydd Iau, 1 Chwefror, 18:00 – 19:30

Os nad oeddech yn gallu mynychu’r sesiynau hyn, byddant yn cael eu recordio ac ar gael i’w gwylio ar y dudalen hon.

Cyfryngau, Newyddion a Datganiadau i’r Wasg: