Dim ond os oes sedd ar gael yn unol â pholisi gwasanaeth cludiant rhatach y dyrennir seddi i ddisgyblion nad oes ganddynt hawl i gludiant am ddim rhwng y cartref â’r ysgol neu ôl-16. Mae hyn oherwydd y rhoddir blaenoriaeth i ddyrannu teithwyr statudol a theithwyr rhatach ôl 16.

Yn ychwanegol, dim ond os oes nad oes unrhyw oblygiad ariannol i’r cyngor, dim newid neu ymyrryd ar y llwybr cludiant ac yr eir â’r plentyn i’r pwynt codi agosaf ar y llwybr y dyrennir sedd i ddisgyblion o’r fath. Bydd y cyngor yn codi £440 y flwyddyn a bydd yn ymdrechu i ddyfarnu seddi rhatach o fewn cyfnod o bedair i chwech wythnos ar ôl dechrau’r flwyddyn academaidd. Mae rhieni’n gyfrifol am drefnu cludiant arall nes y dyrennir sedd.

Gofynnir i chi ddarllen y canllawiau ac yna lenwi’r ffurflen gais ar-lein ar Fy Sir Fynwy ar gyfer Cludiant Rhatach Rhwng y Cartref a’r Ysgol. Os nad ydych wedi cofrestru’n barod ar gyfer Fy Sir Fynwy bydd angen i chi wneud hyn, yn defnyddio’r ddolen islaw, cyn llenwi’r ffurflen gais.

Drwy gofrestru a llenwi’r ffurflen ar-lein gallwch olrhain cynnydd eich cais a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf wrth iddi gael ei phrosesu. Unwaith y bydd wedi cael ei chofrestru, bydd y ffurflen gais ar gael yn ardal Ysgolion a Dysgu ar Fy Sir Fynwy.

Os ydych wedi cofrestru’n barod yn defnyddio ap Fy Sir Fynwy, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau Apple, Android a Windows, yna gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Cliciwch yr eicon islaw i lenwi’r ffurflen –