Pryd mae fy nydd casglu?

Ymwelwch â Fy Sir Fynwy i ddarganfod pryd bydd eich gwastraff a'ch ailgylchu'n cael eu casglu.

Gwybodaeth bwysig am y gwasanaethau casglu
Peidiwch â rhoi hancesi papur, rholyn cegin, papur toiled neu glytiau yn eich bagiau ailgylchu. Rhaid eu gosod yn eich bagiau du. Os oes unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau Covid 19, dylech ddefnyddio 2 fag yn hytrach nag 1 er mwyn casglu’r sbwriel a’u gosod o’r neilltu am 72 awr cyn gosod y bagiau du allan i’w casglu.

Calendr casglu sbwriel bob pythefnos yn gynnar yn 2022

Lawrlwythwch ein taflen yn esbonio Beth sy’n mynd ym mha fag.

  • Dim ond DAU fag o sbwriel cartref a gasglwn gennych.
  • Gallwch ddefnyddio bagiau o unrhyw liw ar gyfer sbwriel cartref ond ni ddylent fod yn ddim mwy na 80 litr (bag bin maint safonol).
  • Gallwch ddal i ddefnyddio eich cyflenwad o fagiau llwyd nes iddynt ddod i ben.
  • Peidiwch defnyddio’r bagiau ailgylchu ar gyfer sbwriel aelwyd gan na chânt eu casglu.

Eithriadau i’r cyfyngiad dau fag

Ers 2013 rydym wedi gweithredu gwasanaeth casglu sbwriel cyfyngedig o gartrefi o ddau fag bob bythefnos. Fel canlyniad rydym yn ailgylchu 64% o’n holl wastraff cartrefi.

Gall teuluoedd gyda gwastraff cewynnau a glanweithdra gofrestru ar-lein ar gyfer bagiau melyn arbennig. Caiff y rhain eu casglu bob bythefnos gyda’ch sbwriel cartref.

Os oes mwy na phump o bobl yn byw yn eich cartref, gallwch gysylltu â ni i gael cyngor am drin eich gwastraff.

Gellir rhoi lludw mewn bin sbwriel a chaiff ei gasglu yn ychwanegol at eich bagiau sbwriel. Gofynnir i chi wneud yn siŵr fod y lludw yn oer.

Gallwch roi dau fag ychwanegol o sbwriel cartref ar y diwrnod casglu cyntaf ar ôl y Nadolig.

Gall cewynnau a gwastraff hylendid oedolion gael eu casglu ar wahân bellach. Gallwch gofrestru ar-lein ar gyfer y gwasanaeth hwn neu gysylltu â’ch siop un stop leol.

Eithriadau i’r gwasanaeth

Os oes mwy na phum preswylydd yn eich cartref, gallwch wneud cais am fagiau ychwanegol trwy gysylltu â’r tîm ailgylchu ar 01291 426400 neu drwy anfon e-bost. Gellir rhoi lludw mewn bin sbwriel a fydd yn cael ei gasglu yn ogystal â’r bagiau llwyd, ond gwnewch yn siŵr bod y lludw yn oer.

Ar y diwrnod casglu cyntaf ar ôl y Nadolig, fe allwch roi allan un fag du ychwanegol o sbwriel cartref. Bydd angen i chi ddarparu’r bagiau hyn eich hun.