Pryd mae fy nydd casglu?

Ymwelwch â Fy Sir Fynwy i ddarganfod pryd bydd eich gwastraff a'ch ailgylchu'n cael eu casglu.

Gosodwch eich ailgylchu a’ch gwastraff mas cyn 7yb, os gwelwch yn dda.

 

Gellir casglu biniau glas a chadis llwyd ychwanegol o’ch Hyb Cymunedol lleol.

Lawrlwythwch ein taflen sy’n esbonio Beth sy’n mynd ym mha fag.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff bwyd wythnosol am fwyd sydd wedi a heb ei goginio o ymyl y ffordd mewn bin gwastraff bwyd glas.

Dylech chi ddodi’ch bin gwastraff bwyd glas wrth ymyl y ffordd cyn 7yb ar fore’ch casgliad.

Sut i ddefnyddio’r gwasanaeth gwastraff bwyd

Llenwch eich cadi cegin llwyd gydag un o’n bagiau compostadwy rhad ac am ddim a dodwch eich gwastraff bwyd i mewn.

Peidiwch ddodi pecynnau bwyd, hylifau neu frasterau hylif i mewn i’r bagiau compostadwy, os gwelwch yn dda.

Pan fydd y bag yn llawn, clymwch y bag gwastraff bwyd a’i ddodi tu fewn i’r bin gwastraff bwyd glas.

Mae bagiau cadi compostadwy, cadis cegin llwyd a biniau gwastraff bwyd glas ar gael yn rhad ac am ddim o’ch Hyb Cymunedol lleol.

 

A allaf roi gwastraff bwyd yn fy mag gwastraff gardd?

Rhaid i wastraff bwyd i gyd gan gynnwys croen cael ei ddodi yn eich bocs gwastraff bwyd ac nid yn y bag gwastraff gardd. Mae hyn yn bwysig dros ben gan fydd bwyd yn cael ei gasglu ar wahân i wastraff gardd yn hwyrach yn y flwyddyn. Bydd gwastraff bwyd yn cael ei ddanfon i gyfleuster treulio anaerobig ar wahân. Bydd gwastraff bwyd yn cael ei gompostio’n lleol ac ni all gynnwys gwastraff bwyd o dan reoliadau gwastraff newydd. Fel arall gellir compostio gwastraff bwyd eich hunain.

Beth sy’n digwydd i’r deunydd?

Mae deddfwriaeth Llywodraeth Cymru’n golygu bod rhaid i ni gasglu gwastraff bwyd a gardd ar wahân yn hwyrach y flwyddyn hon. Bydd y gwastraff bwyd yn mynd i gyfleuster treulio anaerobig ym Mhen-y-bont sy’n creu trydan a gwrtaith pridd. Bydd gwastraff gardd yn cael ei gompostio’n lleol mewn cyfleuster yn Y Fenni. Darganfyddwch mwy ynglŷn â sut y mae gwastraff bwyd yn creu trydan.

 

Beth sy’n digwydd i ailgylchu gwastraff gardd a bwyd ar hyn o bryd?

 

‘Caru Bwyd Casáu Gwastraff’

Am awgrymiadau defnyddiol ynglŷn â sut i ddefnyddio’ch gweddillion bwyd mewn ryseitiau blasus a chyngor arbed arian arall ymwelwch â http://wales.lovefoodhatewaste.com/.

  1. Lawrlwythwch yr Ap iPhone CBCG nawr
  2. Lawrlwythwch yr Ap Android CBCG nawr (nodwch os gwelwch yn dda y bydd angen i chi rhedeg Android 3+ er mwyn sicrhau’r defnydd gorau posib).

 

Compostio cartref

Mae compostio cartref yn opsiwn cyfeillgar i’r amgylchedd ar gyfer eich gwastraff gardd. Gallwch brynu bin compost o’ch canolfan arddio leol. Edrychwch ar Ailgylchu dros Gymru i gael mwy o wybodaeth am sut i gompostio yn eich cartref, yn cynnwys fideo canllaw i ddechreuwyr.