Bydd pob busnes hamdden a manwerthu nad yw’n hanfodol ar gau o 6.00pm o ddydd Gwener 23ain Hydref tan ddydd Llun 9fed Tachwedd. Mae hyn yn cynnwys siopau dillad, salonau gwallt a harddwch, siopau anrhegion, siopau dodrefn a delwyr ceir ymhlith llawer o rai eraill.

Bydd siopau y caniateir iddynt aros ar agor yn cynnwys archfarchnadoedd a manwerthwyr bwyd eraill, fferyllfeydd, banciau a swyddfeydd post.  Fodd bynnag, lle bynnag y bo’n bosibl dylai pobl osgoi ymweliadau diangen â’r rhain, a defnyddio dulliau amgen fel gwasanaethau a dosbarthu ar-lein. 

Cyflwyniad

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o’n rhaglen Profi Olrhain Diogelu i reoli lledaeniad COVID-19. Mae’r ap yn rhan o’n rhaglen raddfa fawr profi ac olrhain cysylltiadau’r coronafeirws (COVID-19) o’r enw Profi, Olrhain, Diogelu y GIG. Caiff yr ap ei ddefnyddio, ochr yn ochr ag olrhain cysylltiadau traddodiadol, i hysbysu defnyddwyr os byddant yn dod i gysylltiad â rhywun sy’n profi’n bositif am y coronafeirws yn ddiweddarach.

Mae’r ap yn galluogi pobl i adrodd am symptomau, archebu prawf coronafeirws, cofrestru mewn lleoliadau drwy sganio côd QR ac mae’n helpu’r GIG i olrhain unigolion a allai fod wedi cael y coronafeirws.

Bydd yr ap yn helpu’r GIG i ddeall a yw’r feirws yn lledaenu mewn ardal benodol, ac felly bydd modd i awdurdodau lleol ymateb yn gyflym i’w atal rhag lledaenu ymhellach ac achub bywydau.

Mae’r ap yn gwneud hyn wrth ddiogelu anhysbysrwydd y defnyddiwr. Fydd neb, gan gynnwys y llywodraeth, yn gwybod pwy yw defnyddiwr penodol neu ble mae e.

Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho o siop Apple app neu siop Google Play.

Drwy lawrlwytho a defnyddio’r ap, gallwch helpu i gadw eich teulu a’ch ffrindiau yn ddiogel. Po fwyaf o bobl sy’n defnyddio’r ap, po fwyaf ein siawns o leihau lledaeniad y feirws.

https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig

logo