Cefnogi busnesau annibynnol

logo

Medrwch gael cyngor allweddol, dolenni a dogfennau yma fydd yn ddefnyddiol wrth i’ch busnes baratoi ar gyfer ailagor. Gallwch ganfod asesiadau risg, cyngor ar iechyd a diogelwch, yn ogystal â phosteri a deunydd arall i annog pawb i Siopa yn Lleol.

Cynlluniwyd ymgyrch Siopa yn Lleol, Siopa yn Sir Fynwy i ddathlu trefi a phentrefi unigryw Sir Fynwy, wrth iddynt weithio i sicrhau adferiad ar ôl effaith cyfyngiadau symud Covid-19. Ymunwch a helpu i adfywio canol ein trefi a’n pentrefi.